Turn kvinner

Nyhetsbrev januar 2022

Hei alle sammen og godt nytt år ! Her kommer årets første nyhetsbrev fra NGTF turn kvinner. I dette nyhetsbrevet vil du blant annet finne informasjon om årets nasjonale konkurranser, dommerkurs og uttak til landslag 2022

Nasjonale konkurranser – FIG-klassene 2022 og NM junior
FIG-elite-klassene er for gymnaster som ønsker å turne etter internasjonalt reglement. Det konkurreres i FIG-elite, som er obligatoriske øvelser samt i selvvalgt. Juniorer som deltar i FIG-elite og seniorer som konkurrerer i FIG-klassen har ikke anledning til å delta i turnstigen.
I NM junior 2022 vil det være de 36 beste juniorene som får anledning til å delta. Det er resultater fra den selvvalgte delen av FIG-elite klassen som blir vurdert dersom det må gjøres en prioritering. Dersom det er færre enn 36 utøvere i FIG-elite-klassen, vil de beste i turnstige fra Norges Cup 2 få mulighet. Hvis det er flere enn 36 påmeldte i FIG-elite, vil landslagsutøvere ha 1.prioritet og deretter fylles antall plasser opp basert på resultater fra FIG-elite-konkurranse nr. 1 – 2022.

Godkjenning av elementer i skranke – FIG 1, 2 og 3 samt NM senior og junior
Såle forover eller hjulomsving forover med undertak godkjennes ikke som Composition Requirement, dvs element med ulikt grep, men vil telles som element (verdi A) i FIG 1, 2 og 3, NM junior/senior og Unni & Haralds (Oslo TF må opplyse om dette i invitasjonen). (Bestemmelsen gjelder ikke nasjonal turnstige).

Forbundsdommerkurs
Turn kvinner gjennomførte i november/desember to webinarer for nåværende forbundsdommere kategori D og E, samt kretsdommere. 15.-16. januar var det eksamenshelg for E-dommere og nye dommere som ønsker å bli forbundsdommere kategori D eller E. Fordeling av dommeroppgaver til årets konkurranser gjøres etter at resultater fra forbundsdommerkurset foreligger.

Kretsdommerkurs
De som bestod kretsdommerkurs i 2020 og 2021, vil få tilbud om et tilleggskurs for å opprettholde kretsdommergraden. Kurset vil inneholde endringer i internasjonalt reglement og Turnstigen. Kretsene har ansvar for å sette opp kretsdommerkurs for nye dommere. Nærmere informasjon kommer.

Revidert turnstige fra 2022
Revidert turnstige er publisert på gymogturn.no. Det er gjort justeringer i øvelser, og bedømmingsreglementet er nå mer i tråd med internasjonalt reglement. Vi håper at den reviderte utgaven vil være enklere for trenere og dommere å forholde seg til.

Samling for gymnaster under landslagsnivå som deltar i FIG-konkurranser
FIG-samling 1 i februar utsettes grunnet pandemien. Vi kommer tilbake med ny dato. Følg med på terminlista for oppdateringer.

Uttak landslag 2022

Seniorlandslag
turn kvinners nettside finner du relevant informasjon om blant annet landslag, reglement og dommere. Her ligger også oppdatert landslagsmodell for 2022.
Norge har mål om å oppnå gode internasjonale resultater på seniornivå.
Med bakgrunn i kriteriene i landslagsmodellen, har følgende gymnaster blitt tatt ut og takket ja til plass på seniorlandslaget:

❖ Amalie Norvang Dalene, Nedre Glomma Turnforening
❖ Edel Charlotte Eiken Fosse, Oslo Turnforening
❖ Hedda Folden, Nedre Glomma Turnforening
❖ Juliane Amalie Tøssebro, Laksevåg Turn- og Idrettslag
❖ Julie Dicko Erichsen, Laksevåg Turn- og Idrettslag
❖ Julie Røttum Madsø, Oslo Turnforening
❖ Madelen Kringstad Leitner, Oslo Turnforening
❖ Mali Neurauter, Oslo Turnforening
❖ Mari Tideman Kanter, Holmen Tropp og Turn
❖ Maria Tronrud, Oslo Turnforening
❖ Marie Nilsen Rønbeck, Oslo Turnforening
❖ Sarah Victoria Halvorsen, Oslo Turnforening
❖ Selma Andrea Halvorsen, Oslo Turnforening
❖ Selma Gudim Karlsen, Oslo Turnforening

Junior
Junior-alderen er en utviklingsalder og FIG-elite er et viktig verktøy for å bygge fundament for utvikling. I junior-EM i 2018 og 2020 hadde vinneren av juniorklassen rundt 55 poeng. Av våre juniorer fra 2021 som også er junior i 2022, oppnådde våre beste i denne aldersgruppen 46.15 p i NM junior 2021.
Norge må fortsette sin utvikling mot internasjonale resultater. Trenere, gymnaster og klubber må ha gode utviklingsplaner slik at vi sammen kan nå våre mål i fremtiden. 2022 er et år med mange internasjonale mesterskap både for junior og senior. Med bakgrunn i kriteriene i landslagsmodellen, har det ikke blitt uttak til juniorlandslag på nåværende tidspunkt. Basert på høstens nasjonale konkurranser og det samlede juniornivået i Norge, er det foreløpig tatt ut en junior treningsgruppe med følgende gymnaster:

❖ Aja-Fatou Marenah, Moss Turnforening
❖ Anniken Linnea Olsen, Sotra SK Turn & Dans
❖ Gabriella Laszlo Bergem, Oslo Turnforening
❖ Hannah Onyinye Ifeanyi, Njård
❖ Isabella Johansen, HSIL
❖ Keisha Abdullah Lockert, Oslo Turnforening
❖ Nora Norvang Dalene, Nedre Glomma Turnforening
❖ Tomine Roald Gadderud, Oslo Turnforening

Endelig uttak til juniorlandslag vil bli gjort etter FIG 1.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet