Innlandet

Opplandspokalen 2022

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Lillehammer Turnforening ønsker
velkommen til OpplandsPokalen og Håkons Hall 1. til 3. April 2022. OpplandsPokalen er en
konkurranse i Troppsgymnastikk og Gymnastikkhjul for alle klubber tilsluttet Norges Gymnastikk- og
Turnforbund.

Les mer
Opplandspokalen
facebook instagram youtube website email 
MailPoet