MailPoet nyhetsbrev kurs og utdanning

Godt nytt kursår!

NGTF Kompetanse ønsker alle våre medlemmer, trenere og klubber et riktig godt nytt år. Pandemien setter fortsatt et preg på livene våre, og vi vil applaudere våre ustoppelige kretser, klubber og trenere. Takk for tålmodigheten og stå-på-viljen dere viser i en ufattelig langtekkelig og utfordrende situasjon. Vi klarer oss ikke uten dere, og kan ikke annet enn å glede oss til enda et nytt kursår sammen med dere.
👏
Illustrasjon foreldre og barn trener

Meld deg på kurs våren 2022!

Trenerkurs for hele landet er publisert for våren 2022, og de fleste er åpnet for påmelding. Noen kurs er fortsatt i planleggingsfasen, og publiseres når alt er avklart. Følg med, og meld deg på kurs!

Smittevern på våre kurs
I følge Covid-19-forskriften §13, pkt. c, defineres kurs som et offentlig arrangement uten faste tilviste plasser, som frem til 1. februar begrenses til maks 30 deltakere. Vi gjennomfører kurs i samråd med våre tekniske arrangører og kretser, etter gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer, og med tilpassede smittevernstiltak.
ORG Korona koronavirus covid-19
Kursdeltakere anbefales å vurdere hvor nødvendig sin kursdeltakelse er ut fra egen situasjon, først og fremst med tanke på å begrense nærkontakter og forhindre smitte.

Vi håper likevel på god oppslutning på trenerkurs i alle kretsene, og at trenerne våre får tilfredsstilt behovet for kompetansepåfyll.
Illustrasjon barn samling stevne

Kort om kursprosessen

Kurs for alle kretsene administreres av NGTF Kompetanse i samarbeid med kretsene. Prosessen med å planlegge kurs starter et halvår i forveien, ved utsending av skjema til klubbene for å kartlegge kursbehov i kretsene.
Skjema blir sendt ut til alle klubber på registrert e-post i Klubbadmin/ Sportsadmin:
1. mars for høstsemesteret
1. oktober for vårsemesteret

Kretsene velger deretter ut kurs ut fra innsendte behov og kretsens budsjett.
Kursene publiseres på kalenderen på NGTFs hjemmesider:
1. juni for høstens kurs
1. desember for vårens kurs

Vil din klubb være teknisk arrangør?

Har din klubb lyst til å stå på liste over våre tekniske arrangører for kurs?
Klubbene kan til en hver tid fylle inn skjema på våre nettsider for å melde inn ønske om å være teknisk arrangør for kurs. Her finner du også informasjon om om hvilke krav som stilles for å arrangere ulike kurs.

Når kursbehov er samlet inn hver vår og høst, kontaktes mulige arrangører ut fra en helhetsvurdering av kursbehov i klubbene og kretsen som helhet.

Har klubben sendt inn ønske om å bli teknisk arrangør tidligere, er det ikke nødvendig å sende inn på nytt, med mindre det foreligger ny og oppdatert informasjon om hall/utstyr, pris, nye kurs, e.l.

Neste mulighet for å være teknisk arrangør er for kurshøsten 2022.
Prosessen med å kontakte tekniske arrangører starter primo april.

Fyll inn skjema på våre hjemmesider, under nedtrekksfanen :

Seminar om treningsbelastning i barne- og ungdomsidrett

For mye, for lite, akkurat passe? Idrettsmedisinske etiske dilemma i barne- og ungdomsidretten

Mandag 17.01, kl. 13:00-16:00 inviterer Idrettsmedisinsk etikkutvalg (IMEU) og Rådet for legeetikk til seminar for å belyse tema treningsbelastning i barne- og ungdomsidretten på Norges idrettshøgskole.
Illustrasjon rg turn kvinner bevegelighet trener
Arrangementet er gratis, men krever påmelding, og vil også bli streamet via idrettsforbundet.no. Meld deg på via lenken over, og få med deg spennende foredrag og diskusjon.

Trener 2 kompetanse

Dialogkort til Trenerrollen på Trener 2 basis
Trener 2 kurs er for trenere med Trener 1 kompetanse, som har utøvere på breddenivå i alle aktiviteter og grener.

Trener 2 basiskurset er felles inngangsport til Trener 2 kompetanse for alle våre grener og aktiviteter.

Grenenes tekniske komiteer er ansvarlige for utvikling av Trener 2 fordypningskurs. Komiteene er avhengige av at mange nok trenere fullfører Trener 2 basiskurs, før fordypningskurs kan gjennomføres.
For å delta på Trener 2 fordypningskurs, er det krav om at deltakere har fullført Trener 2 basiskurs og eventuelle tilleggskrav satt av komiteene.

Vil du delta på Trener 2 basiskurs?
I vår arrangerer vi et Trener 2 basiskurs på Ullevål Stadion i Oslo, 20.-22. mai 2022:

  Trener 2 Sikringskurs 2 trampett
  Teknisk komité troppsgymnastikk har revidert og gjennomført pilotkurs for Sikringskurs 2 trampett, høsten 2021. Sikringskurs 2 trampett har tidligere vært et enkeltstående kurs, men legges nå inn i Trenerløypa på Trener 2 fordypning troppsgymnastikk. Forkrav for å kunne delta på kurset fremover er Sikringskurs 1 trampett, Trener 1 og Trener 2 basiskurs.
  Illustrasjon trampoline trampett trening
  Foreløpig har vi kun satt opp et Sikringskurs 2 trampett nå i vår, for å sikre at vi kan klare å få nok deltakere til å gjennomføre kurset. Kurset settes opp på Sola, og gjennomføres helgen etter Trener 2 basiskurset, slik at vi potensielt klarer å få med flere deltakere. Her finner du kurset:
  Godkjenning av kompetanse
  Har du relevant kompetanse og erfaring som tilsvarer Trener 1 eller Trener 2, kan du søke om å få dette godkjent. Informasjon om dette kan du finne på våre nettsider, under nedtrekksfanen :

  Ikke glem Trenerattesten

  Nytt i 2022 er at Trenerattesten nå er obligatorisk for alle som skal være trenere i norsk idrett! Les mer...

  Klubbene har ansvar for å godkjenne alle trenere som tar Trenerattesten på vegne av sin klubb, og vil etter hvert gi både forbund, krets og klubber bedre oversikt og muligheter for oppfølging.
  Trenerattest annonse 800x800 2
  Foto: Charlotte Mæland
  Trenerattesten gjennomgår viktige oppgaver, verdier og forventninger som trenere må ha med seg i sitt virke, og er dermed et viktig ledd i verdiarbeidet overfor NGTFs trenere.

  Trenerattesten kommer foreløpig i to versjoner: for trenere i barneidrett, og ungdomsidrett. Trenerattest for voksenidrett er under utvikling.

  Nyhetsbrev Utdanning og kompetanse

  Husk å minne trenere og treneransvarlige i klubben på å melde seg på nyhetsbrev!

  Velg https://gymogturn.no/nyhetsbrev/
  Utdatert utdanning-e-kurs

  HA EN GOD KURSVÅR!

  Vi ønsker alle trenere, trenerutviklere, medlemmer, foreldre, ledere og tillitsvalgte en god turnvår, og håper at alle benytter sjansen til å melde seg på flere kurs.

  🤸‍♀️🤸‍♂️
  trener-1-kurs
  facebook instagram youtube website email 
  MailPoet