Vestfold og Telemark
VTGTK Kretsting 5. og 6. mars 2022.
Tingpapirene er nå tilgjengelig på kretsens nettside. www.gymogturn.no Der finnes også viktig informasjon ang. betaling av tinget , parkering osv.
Velkommen til Sandefjord!


VESTFOLD OG TELEMARK SØKER ARRANGØRER TIL FØLGENDE KONKURRANSER OG STEVNER:
VTGTK Gymnastikkfestival 7-12 år i 2023 og 2024.
VTGTK Gymnastikkfestival 13-18 år i 2023 og 2024.
KM i turnkvinner/menn i 2023.
KM i troppsgymnastikk 2023.

Klubber som kan tenke seg å være arrangør for noen av disse arrangementene sender søknad til Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets.
VestfoldogtelemarkGTK@gymogturn.no

facebook instagram youtube website email 
MailPoet