Viken og Oslo

Utlysning konkurranser Turn Kvinner og Turn Menn

Teknisk utvalg Turn Kvinner lyser ut kretskonkurranser i de nye sonene i Viken og Oslo. Se informasjon under.
Teknisk utvalg Turn Kvinner og Turn Menn lyser ut KM i Viken og Oslo. Se informasjon under.

Utlysning Troppsgymnastikk

Teknisk utvalg Troppsgymnastikk søker arrangør til kretsmesterskap i Troppsgymnastikk nasjonale klasser for rekrutt, junior og senior, i VOGTK, 15.-16. Oktober 2022.

Påminnelse: utlysning Gymnastikkfestivalen

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets søker arrangører til Gymnastikkfestivalen 2022.

Gymnastikkfestivalen er et breddearrangement for medlemmer fra 6-100 år i Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets. Gymnastikkfestival er et rent oppvisningsarrangement. Hovedfokus er at alle klubber og tropper gjennomfører hver sine oppvisninger. Det bør være fokus på at det er tilbud også til klubber som ikke kan stille egen tropp f.eks gjennom felles apparatløyper eller andre typer fellesprogram.

Arrangementet utlyses og skal ha tre arrangører, som gjennomfører all aktivitet på samme dato. Dato for arrangementene settes av breddeutvalget i VOGTK, og er i år 11. juni. Det ønskes at de tre arrangørene for Gymnastikkfestival er geografisk spredt i kretsen.

Søknad sendes til bredde@vogtk.no, innen 15. februar.

Trenger dere halltid til et arrangement?

Idrettshallene er åpent i helger til og med 22.mai, og ettersom det er en del ledig tid i helger etter påske har Oslo idrettskrets funnet det hensiktsmessig å foretar en fordeling for den perioden. Behov sendes inn vikenogoslogtk@gymogturn.no.
Frist er onsdag 16.februar.
Gjelder kun klubber i Oslo.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet