Innlandet

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til digitalt samling - husk påmelding!

Vi beklager tidligere feil ved påmeldingsskjemaet, og utsetter påmeldingsfristen.

Dato: 16.02.2022
Tid: 19.30 – 21.00
Målgruppe: Styrer, utvalg, trenere, ledere og ungdomskontakter
Agenda: Presentasjon av styre og utvalg i kretsen, høringsutkast til ny strategisk plan og handlingsplaner, nyhetsbrev/informasjonsflyt, kurs/utdanning, aktiviteter, budsjett/støtteordninger fra krets, heder og ære / fortjenestmedalje

Ny påmeldingsfrist: 10. februar.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet