Rytmisk gymnastikk

Oppdaterte reglementer

Følgende reglementer ligger nå oppdatert på nettsiden under Reglement og Bestemmelser for RG:


  • Internasjonalt CoP norsk versjon: Oppdatert med siste presisering fra FIG.
  • Nordisk duo/trio reglement: Oppdatert versjon tilgjengelig, vedtatt av Norden.
  • Rekruttreglement: Oversikt over endringer tilgjengelig. Endelig rekruttreglement i den store filen publiseres så snart som mulig.
Vedrørende internasjonalt CoP har FIG publisert et sett spørsmål og svar knyttet til reglementet. Denne informasjonen er lagt inn som presiseringer i norsk oversettelse og er gjeldende i Norge umiddelbart.

Nordisk reglement for Duo/trio versjon for januar ble vedtatt av Norden i dag.

Vedr rekruttreglementet jobber en gruppe med å føre inn endringene i den store filen. Det vil også i løpet av 2022 gjøres en vurdering av hvordan CoP påvirker rekruttreglementet inkl. de innførte endringene.

Nasjonalt reglement ble publisert tidligere og ligger under nasjonale reglementer.

Nyhetsbrev fra FIG

Det har sirkulert nyhetsbrev på ulike språk med FIG logo og overskrift vedr. CoP som ikke har vært offisielt utsendt fra FIG. Det presiseres at det kun er offisielle utsendinger fra NGTF som kan anses som offisiell og vedtatt informasjon for Norge. Eventuelle nyheter fra internasjonalt hold (uoffisielt eller offisielt) gjelder altså ikke i Norge før NGTF har opplyst om det.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet