Innlandet

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til digitalt samling - husk påmelding!

Dato: 16.02.2022
Tid: 19.30 – 21.00
Målgruppe: Styrer, utvalg, trenere, ledere og ungdomskontakter
Agenda: Presentasjon av styre og utvalg i kretsen, høringsutkast til ny strategisk plan og handlingsplaner, nyhetsbrev/informasjonsflyt, kurs/utdanning, aktiviteter, budsjett/støtteordninger fra krets, heder og ære / fortjenestmedalje
Påmeldingsfrist: 6. februar.

Kretsdommerkurs i troppsgymnastikk!

Vil du eller noen fra din forening at vi skal ha troppsgymnastikk-konkurranser igjen?
Da må vi først utdanne nye kretsdommere! Nytt reglement krever at alle, nye og tidligere dommere, tar kurset på nytt. Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets dekker deltakelse på kretsdommerkurs, for de som deltar fra vår krets.

Det er nå satt opp kretsdommerkurs på følgende steder: Drammen, Trondheim, Tromsø, Bergen, Ålgård (Rogaland) og Arendal.
Ikon (blå-web)_Troppsgymnastikk - Orginal m- tekst

Forbundsting 2022

Innkallingen til årets forbundsting er nå publisert i arrangementet i kalenderfunksjonen her på nettsiden. Årets forbundsting arrangeres av Sola Turn på Clarion hotel Air på Sola.

Les mer
Forbundsting 2022

Har dere ikke meldt dere på Landsturnstevnet enda? Det er ikke for sent!

Flyer Ungdomskveld
facebook instagram youtube website email 
MailPoet