Møre og Romsdal

Oppdatering på valgkomiteens innstilling

Vi er så heldige at valgkomiteen har fått på plass enda et styremedlem og oppdaterer derfor innstillingen.
I og med at endringen kommer kort tid før ekstraordinært ting og påmeldingsfristen er ute så utvider vi påmeldingsfristen til samme dag som tinget, tirsdag 9.november kl 12.00. Les nedenfor for oppdatert informasjon og påmelding.
SAK 1: OPPDATERT 05.11.2021. Ytterligere utvidelse og ønskes endret til "leder, nestleder, 4 medlemmer og 1 vara."
SAK 2: OPPDATERT 05.11.2021 Ytterligere utvidelse med Friederike …

Les mer
facebook instagram youtube website email 
MailPoet