Troppsgymnastikk

Invitasjon til forbundsdommerkurs i troppsgymnastikk er klar

Teknisk komité troppsgymnastikk arrangerer forbundsdommerkurs 21.-23. januar 2022 i Oslo.
Målgrupper:
A. Nåværende forbundsdommere som ønsker å forlenge sin godkjenning.
B. Nåværende kretsdommere som ønsker å bli forbundsdommere.
C. Observatører, så langt plassen tilsier det.
NB! Aktuelle deltakere må:
  • – minimum fylle 16 år i 2022
  • – være fylt 16 år for å kunne praktisere som dommer
  • – være forbundsdommere i inneværende periode eller ha virket som kretsdommere i inneværende periode. Respektive kretsdommere må dokumentere dette.
Observatører, som ikke skal ta eksamen, kan også delta for å tilegne seg kunnskap – så langt plassen tilsier det.
Påmeldingsfrist: Innen utgangen av onsdag 12. januar.
Her kan du følge en link til vår terminliste hvor du finner invitasjonen til forbundsdommerkurs og der du kan melde deg på.
Retningslinjer for krets- og forbundsdommerkurs er oppdatert og du kan finner her.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet