Turn kvinner

TK - Nyhetsbrev nr. 3 2021

Nytt forbundsdommerkurs - nytt bedømmingsreglement

Et nytt forbundsdommerkurs har oppstart i slutten av november. På dommerkurset vil det bli en gjennomgang av Code of Points, turnstige og FIG-elite-reglementet, i tillegg til praktisk bedømming av øvelser. Påmeldingsfrist: 12. november.

Terminliste 2022

Datoene for de nasjonale konkurransene i turnstigen, FIG-elite for rekrutter og juniorer og FIG for seniorer samt NM junior og senior er klare, og vil om kort tid bli lagt ut på gymogturn.no. Vi er avhengig av arrangører for å få gjennomført konkurransene og håper at klubbene er villige til å påta seg arrangementer.

Sesongen 2021

Turnsesongen 2021 nærmer seg slutten. Etter en lang periode med korona og stengte treningshaller, ble aktiviteten endelig gjenopptatt med tilnærmet normal aktivitet fra august. Et rekordantall gymnaster meldte seg på tilbud om video-konkurranse i juni i FIG-klassene for rekrutt og junior. Deltakere i juniorklassen frasa seg dermed muligheten til å delta i turnstigen resten av året.
Oslo Turn og Unni og Haralds pokal i september var første "store" konkurranse. Deretter arrangerte Nordstrand Turnforening FIG-konkurranse for rekrutter, juniorer og seniorer med et rekordhøyt antall deltakere.
2.-3. oktober var Norges beste seniorturnere i Tromsø for å konkurrere om NM-medaljer og kongepokal. Juliane Tøssebro fra Fana/Laksevåg vant dameklassen og ble vinner av kongepokalen, og Oslo Turn vant lag.
Helgen etter, 9.-10. oktober, var det Nasjonal turnstige-konkurranse Norgescup 3 i regi av Høybråten og Stovner.
16.-17. oktober var Stavanger turnforening vertskap for Nasjonal rekruttkonkurranse. Det deltok 53 jenter i klasse 11 år og 59 jenter i klasse 12 år. Både i Norgescup 3 og Nasjonal rekruttkonkurranse var det noe lavere deltakelse enn i 2019.
23.-24. oktober var det NM junior med Sotra SK turn og dans som arrangør. Gratulerer til Keisha Abdullah Lockert som norgesmester og til Oslo Turn med lag-gullet!

Norge deltok med fire utøvere i VM i turn i Japan fra 12.-21. oktober: Maria Tronrud, Marie Rønbeck og Selma Halvorsen fra Oslo Turn og Juliane Tøssebro fra Fana/Laksevåg. Hovedmålet med VM denne gang, var å få erfaring fra et stort mesterskap.
12.-14. november stiller Norge med lag i Nord-Europeisk mesterskap i Cardiff, og Norge skal også ha med juniorer til konkurranse i Frankrike og Polen.
For gymnaster i nasjonal turnstige, gjenstår Norgesfinalen for kretslag 20.-21. november, som arrangeres av Hammer Turn. Dette er årets høydepunkt for våre stigeturnere. Kretslagene følger de nye kretsene som ble etablert fra 2020.
Landslagene har gjennomført flere landslagssamlinger og i tillegg har Molde turnforening arrangert samling for gymnaster som turner selvvalgt og som ikke er på landslaget.

Det har vært en utfordring å få dommere til høstens nasjonale konkurranser av ulike årsaker. Tusen takk til dommere som har bidratt til at konkurranser kan gjennomføres, og tusen takk til trofaste arrangører som år etter år inviterer til konkurranser og til treningssamlinger.

Revidert turnstige klar i begynnelsen av 2022

Turnstigen er under revisjon, og ny utgave vil bli lagt ut i begynnelsen av januar. Det er gjort justeringer i øvelsene og bedømmingsreglementet er mer i tråd med internasjonalt reglement. Vi håper at den reviderte utgaven vil være enklere for trenere og dommere å forholde seg til.

Nasjonale konkurranser – turnstigen og FIG-klassene 2022

Turn kvinner tilrettelegger for nasjonale konkurranser i turnstige og i internasjonalt reglement. Konkurransene i turnstigen er i utgangspunktet åpen for alle gymnaster over 13 år. I hopp er det satt krav til at gymnasten må hoppe ett hopp fra internasjonal hopptabell, f. eks et overslag for å kunne delta i nasjonale konkurranser. Norgesfinalen arrangeres på slutten av året, og er en lagkonkurranse for kretslag der kretsene er ansvarlig for å melde på. I Norgesfinalen konkurreres det i lag, individuell mangekamp og apparatfinaler.
I tillegg arrangeres det en årlig nasjonal rekruttkonkurranse for 11-12 åringer.
FIG-elite-klassene er for gymnaster som ønsker å turne etter internasjonalt reglement. Det konkurreres i FIG-elite, som er obligatoriske øvelser samt i selvvalgt. Juniorer som deltar i FIG-elite og seniorer som konkurrerer i FIG-klassen har ikke anledning til å delta i turnstigen.

Deltakelse NM junior 2022

Teknisk komité turn kvinner - i samarbeid med landslagssjef, har vurdert kriterier for deltakelse i NM junior. I NM junior 2022 vil det være de 36 beste juniorene som får anledning til å delta. Dersom det er færre enn 36 utøvere i FIG-elite-klassen, vil de beste i turnstige fra Norges Cup 2 få mulighet. Hvis det er flere enn 36 påmeldte i FIG-elite, vil landslagsutøvere ha 1. prioritet og deretter fylles antall plasser opp basert på resultater fra FIG-elite-konkurranse nr. 1 – 2022.

Trener 2 turn kvinner – pilotkurs

Trener 2 for turn kvinner nærmer seg ferdigstillelse og det vil bli arrangert pilotkurs i 2022. For å kunne delta på trener 2 må man ha gjennomført trener 1. Hovedansvarlig for pilotkurset er Eva Leibinger.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet