Bredde

Introkurs Parkour 2-3.april i Bodø

NGTF inviterer alle trenere som ønsker å få mer kunnskap i parkour til pilotkurset.

Når: 02.- 03. april

Hvor: Mørkvedhallen, Bodø
Introkurs Parkour

Paraturnsamling 30.januar på Elverum

Elverum turn inviterer til paraturnsamling alle barn og ungdom i alderen 6-15 år.

Når: 30. januar

Hvor: Terningen Arena turnhall på Elverum.
Paraturnsamling

Utlysning nasjonal parakonkurranse 2022

Vi søker etter teknisk arrangør av nasjonal parakonkurranse 2022. Utkast på invitasjonen og en kort søknadstekst sendes til bredde@gymogturn.no innen 14.februar.

En nasjonal parakonkurranse skal:
  • ha en tydelig aktivitetsrettet profil
  • ha en tydelig sosial profil
  • ikke være bare tradisjonelle konkurranser innen TK, TM og RG
  • ha breddefokus på oppvisning, deltakelse og aktivitet
Det gjøres i tillegg en vurdering av følgende faktorer av søknadene:
  • geografi
  • plassering i sesong, sett i forhold til hovedterminlisten
  • søkerens tidligere erfaringer med konkurranser

Utlysning regionale treningssamlinger for parautøvere 2022

Vi lyser ut tre regionale treningssamlinger for parautøvere. Søknader skal sendes til bredde@gymogturn.no innen 14. februar.
Søknadsmalen finnes her.

Koreografi workshop er utsatt

Inspirasjonsworkshop i koreografi er utsatt. Vi jobber med å finne et nytt tidspunkt. Mer informasjon kommer så fort ny dato er på plass.
Inspirasjonsworkshop i koreografi

Påmeldingsfrist til Golden Age er utsatt

Påmelding til Golden Age Gym Festival 2022 har blitt utsatt til 19.februar.
Golden Age Gym Festival 2022

Unisport Gym for Life Challenge Norge 2022

Husk påmeldingsfrist til årets Gym for Life Challenge Norge 30.mars.
Unisport Gym for Life Challenge Norge 2022

Idékurs Turn for voksne

NGTF inviterer til et idékurs om Turn for Voksne med Elise Dahl-Hansen.

Når: 26.mars

Hvor: Mørkvedhallen, Bodø
Idékurs Turn for voksne

Alle-Med konferansen 26.januar

ALLEMED ved Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge inviterer til den årlige ALLEMED-konferansen!

Digitalt frokostseminar 21.januar

Hvordan tilrettelegge for bred deltakelse og varig trivsel i idretten?

facebook instagram youtube website email 
MailPoet