Troppsgymnastikk

Invitasjon til kvalifiseringskonkurranse og Norgesmesterskap troppsgymnastikk nasjonale klasser kvinner - junior

SK STAGs Turngruppe, i samarbeid med NGTF, inviterer til kvalifiseringskonkurranse og NM nasjonale klasser kvinner junior 12-13. februar. 2022 i Stavern.
Påmeldingsfrist: Innen fredag 21. januar 2022
Her kan du følge en link til STAGs nettside hvor du kan laste ned invitasjonen.
Her finner du påmeldingsskjema.

Invitasjon til kvalifiseringskonkurranse og Norgesmesterskap troppsgymnastikk

nasjonale klasser miks og menn - junior

Holmen Tropp- & Turnforening, i samarbeid med NGTF, inviterer til kvalifiseringskonkurranse og NM nasjonale klasser miks og menn junior 4-6. mars. 2022 i Holmen.
Påmeldingsfrist: 23. januar 2022
Her kan du følge en link til Holmen Tropp & Turn nettside hvor du kan laste ned invitasjonen.

Endringer i startavgifter NM og dekning av dommerhonorar

Her kan du laste ned ytterligere informasjon om endringene vedtatt i styremøte 09.11. og 10.12. gjeldende fra 1. januar.

Forbundsdommerkurs og trenerseminar i troppsgymnatikk 2022

Vi vurderer situasjonen fortløpende og vil evaluere om fysisk gjennomføring av kurset/seminaret er mulig basert på oppdaterte nasjonale, regionale og lokale retningslinjer etter 14. januar.
Husk påmeldingsfrist : Innen utgangen av onsdag 12. januar.
Forbundsdommerkurs finner du her.
Trenerseminar finner du her.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet