Rytmisk gymnastikk

Endringer i startavgifter i NGTF

Forbundsstyret har ved sitt møte 9. november 2021 vedtatt å øke startavgiftene for NM. Startavgiftene har vært uendret siden tidlig 2000-tallet, med unntak av en konkretisering i troppsgymnastikk i 2007. Ved å ta utgangspunkt i konsumprisindeks fra oktober 2000 er det en økning i pris på 53,8% i perioden fram til september 2021.

Forbundsstyret har vedtatt å øke startavgift i NM med 50% gjeldende fra 01.01.2022.

Det er også gjort endringer i dekning av dommerhonorar.
Les mer

Påminnelse søknadsfrist!

Vi minner om hovedsøknadsfristen til TKRG 20.januar.
Søknadsfristen gjelder:
  • Søknad om å arrangere åpne treningssamlinger i 2022.
  • Søknad om å arrangere nasjonalt arrangement for minirekrutter i 2022.
Les mer om hvordan du sender inn søknad i infoskriv nummer 14 i 2021 fra TKRG som ble sendt ut 10. desember.
Infoskrivet finnes under nyhetsbrev på nettsiden HER

Oppdatering CoP

Norsk oversettelse av internasjonalt reglement for 2022 er nå oppdatert med endringene som kom fra det FIG 23. desember.

Versjonen er ikke endelig, vi skal sette inn FIGs presiseringer og Q&A som er lovet tidlig i januar.

Oppdatert oversettelse kan lastes ned på nettsiden under Reglement

Oppsummering TKRG webinar - del 2

Før jul ble TKRG webinar om nytt CoP del 2 avholdt 12. desember.
Videopptak fra webinaret og link til PP-fil som kan avspille videoeksempler ble delt på RG sin facebookside dagen etter webinaret.

For de som foreløpig ikke har sett på dette, deles linkene også her.
Presentasjonen fra webinar del 2 finnes HER (velg presenter øverst i høyre hjørne)
Videoinnspilling av webinar del 2 finnes HER
(hvis det er problemer med å åpne lenkene fra infoskrivet, finnes de på RG sin facebookside eller så kan man kontakte konsulent).

NB, vi gjør oppmerksom på at FIG har kommet med endringer i etterkant av webinaret som kan omfatte det som ble presentert.

Kan vi gjennomføre planlagt nasjonal aktivitet?

Det er for tiden økende smitte og restriksjoner som kan få følger for kommende nasjonale aktiviteter som er planlagt i starten av året.
Myndighetene har per dags dato nasjonale tiltak som gjelder til 14. januar, og vi vil i tiden rundt denne datoen få ytterligere informasjon om tiltak for perioden etter 14. januar.

NGTF følger situasjonen nøye og vi vil komme tilbake til arrangører og medlemmer så snart vi vet mer om hvordan kommende periode vil se ut og hvilke eventuelle følger dette vil ha for våre planlagte aktiviteter i RG.
Vi oppfordrer samtlige som har behov for å bestille flybilletter eller andre reservasjoner til å benytte seg av kanselleringsmuligheter da det kan bli behov for å avlyse, flytte eller justere på aktiviteter.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet