Troppsgymnastikk

Invitasjon til trenerseminar i troppsgymnastikk er klar

Teknisk komité troppsgymnastikk arrangerer trenerseminar 22.-23. januar 2022 i Oslo.
Målgrupper: Trenere på alle nivåer.
Påmeldingsfrist: Innen utgangen av onsdag 12. januar.
Her kan du følge en link til vår terminliste hvor du finner invitasjonen til seminaret og der du kan melde deg på.

Forbundsdommerkurs troppsgymnastikk 2022

Teknisk komité troppsgymnastikk arrangerer forbundsdommerkurs 21.-23. januar 2022 i Oslo.
Målgrupper:
A. Nåværende forbundsdommere som ønsker å forlenge sin godkjenning.
B. Nåværende kretsdommere som ønsker å bli forbundsdommere.
C. Observatører, så langt plassen tilsier det.
NB! Aktuelle deltakere må:
  • – minimum fylle 16 år i 2022
  • – være fylt 16 år for å kunne praktisere som dommer
  • – være forbundsdommere i inneværende periode eller ha virket som kretsdommere i inneværende periode. Respektive kretsdommere må dokumentere dette.
Observatører, som ikke skal ta eksamen, kan også delta for å tilegne seg kunnskap – så langt plassen tilsier det.
Påmeldingsfrist: Innen utgangen av onsdag 12. januar.
Her kan du følge en link til vår terminliste hvor du finner invitasjonen til forbundsdommerkurs og der du kan melde deg på.
Retningslinjer for krets- og forbundsdommerkurs er oppdatert og du kan finner her.

Fast forutsigbar terminliste 2023-2024

I 2018 ble det utviklet en fast forutsigbar terminliste for troppsgymnastikk, for å tydeliggjøre dette i større grad, legger vi ut dette dokumentet som skisserer fremtidig terminliste for 2023 og 2024.

Terminliste 2022 troppsgymnastikk

Følgende er nasjonale tiltak i 2022 som NGTF ved teknisk komité troppsgymnastikk er ansvarlig for:
* 21.-23.01.: Forbundsdommerkurs, Oslo.
*22-23.01.: Trenerseminar, Oslo
*29-30.01,: TeamGym junior, Digital
Kvalifiseringskonkurranse til nordisk mesterskap TeamGym junior 09.04
* 12.-13.02.: NM nasjonale klasser kvinner junior, STAG.
Anbefalinger til deltakende tropper.
* 04.-06.03.: NM nasjonale klasser miks og menn junior,Holmen TT
* 26.-27.03.: NM nasjonale klasser senior, Drammen.
* 25-26.06.: NM TeamGym senior, Skien.
* 22.10: Nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt, Arendal.
* 26.-27.11.: NM TeamGym junior, Oslo.

* 14.-17.09.: EM TeamGym , Luxembourg.
Her kan du følge en intern link til hele den øvrige terminlisten hvor du kan søke fram aktuelt.

Oppdatert nasjonalt reglement i troppsgymnastikk

Teknisk komité troppsgymnastikk (TKTR) har revidert gjeldende reglement og oppdatert NGTFs nettside med et nytt reglement for troppsgymnastikk gjeldende fra 1. januar 2022. Alle tilleggsdokumenter og appendix er oppdatert og inkludert i reglementet.
Du finner reglementet her.
Ved eventuelle spørsmål til reglementet, kontakt TKTR på e-post: reglement@troppsgymnastikk.no.

Billetter til EM i TeamGym 2022

EM i TeamGym arrangeres i Luxembourg 14.-17. september 2022, gymnastikkforbundet i Luxembourg informerer om at billetter legges ut for salg etter 15. januar 2022.
Generell informasjon om billetter, konkurranseplan, setekart og priser finner du her
facebook instagram youtube website email 
MailPoet