MailPoet nyhetsbrev kurs og utdanning

Planlegg kursvåren 2022!

Fyll kalenderen med datoer for trenerkurs. Vi håper vårsesongen lar seg gjennomføre som planlagt, og har derfor publisert trenerkurs på våre nettsider.

Her finner dere planlagte kurs for vårsemesteret 2022:
De fleste kursene åpner for påmelding i dag. Enkelte kurs er fortsatt i prosess, og publiseres så snart alt er avklart.

OBS! Påmeldingsfrist er stort sett 3 uker før kursstart. Husk også at de tidligste kursene vil ha påmeldingsfrist allerede nå i desember.

Det er viktig at alle som ønsker kurset melder seg på og setter seg på venteliste. Det gir oss en oversikt over hvor stor pågang det er på ulike kurs.


Vi håper på god oppslutning rundt trenerkursene, og at medlemmene våre får tilfredsstilt behovet for kompetansepåfyll.

27c

Vil din klubb være teknisk arrangør?

Har din klubb lyst til å stå på liste over våre tekniske arrangører for kurs?
Klubbene kan til enhver tid fylle inn skjema på våre nettsider for å melde inn ønske om å være teknisk arrangør for kurs. Vi ser over lista når vi har samlet inn kursbehov hver vår og høst, og kontakter mulige arrangører ut fra kursbehov i klubbene.

Har din klubb sendt inn ønske om å være teknisk arrangør tidligere, trenger dere ikke å sende inn på nytt.

Neste mulighet for å være teknisk arrangør blir for kurshøsten 2022. Prosessen med å kontakte tekniske arrangører starter primo april.

Fyll inn skjema under nedtrekksfanen "Teknisk arrangør"
facebook instagram youtube website email 
MailPoet