Rytmisk gymnastikk

Invitasjon til webinarer om nytt CoP

FIGs tekniske komité RG (FIG TCRG) jobber med utviklingen av nytt CoP med justeringer av innholdet, håndteringer av tilbakemeldinger fra nasjonale forbund ol.
I den forbindelse planlegger FIG et symposium i starten av desember som omhandler det nye CoP (tre representanter fra Norge skal delta i dette).

TKRG har valgt å kjøre nasjonale webinarer om CoP etter FIGs symposium i håp at vi får det nyeste informasjon på FIG TCRG og at vi minimerer forvirringen ved å unngå å spre informasjon som kanskje blir endret kort tid etterpå.
Trenere og dommere inviteres derfor til to webinarer om CoP de to første søndagene i desember.

Møtedetaljer:
TKRG Webinar - del 1: Søndag 05.12.2021 kl. 19.00- 21.00
TKRG Webinar - del 2: Søndag 12.12.2021 kl. 19.00- 21.00

Webinarene vil foregå på Teams. Link til webinarene ettersendes.
Det er ikke behov for påmelding.

Agenda:
Under del 1 webinaret vil vi forhåpentligvis kunne gi informasjon fra FIGs symposium om nytt CoP og forhåpentligvis noen konklusjoner på justeringer til CoP dokumentet som ble publisert i juli 2021.
Under del 2 av webinaret vil vi fokusere på spørsmål og svar fra trenere og dommere som kan sendes inn digitalt mellom 05.12.2021 og 12.12.2021.

Innspill og spørsmål
Siden ikke alt informasjon vil bli tilgjengelig med en gang etter 3. desember (FIG skal bruke noe tid før de publiserer det skriftlig offisielt) anbefales det at spørsmålene sendes inn til del 2 webinaret som skal holdes 12.12.2021. Hvis det er spesifikke temaer som ønskes tatt opp kan dette spilles inn på e-post.

CoP publiserte versjoner:
Nytt internasjonal reglement (RG CoP 2022-2024) på flere språk kan lastes ned her:
https://www.gymnastics.sport/site/rules/#5

Det som til nå er oversatt til norsk kan lastes ned her (under Reglement):
https://gymogturn.no/grener-og-aktiviteter/konkurransegrener/rytmisk-gymnastikk/regler-og-bestemmelser-rytmisk-gymnastikk/
Nå inkludert hele del 1 (individuelt) og tropp vanskegrad, t.o.m. side 193.
NB, ikke korrekturlest.
Resterende kapitler i del 2 tropp er under oversettelse.

Norske og internasjonale dommerkurs

Siden vi ikke har fått noen dato for publisering av endelig reglement, og ikke noen dato for FIGs dommerkurs, ønsker vi å vente med å fastsette datoer for norske dommerkurs.

Foreløpig informasjon fra FIG er at deres dommerutdanning vil gå online i løpet av januar 2022, med online test/eksamen i løpet av februar 2022. Basert på dette anslår vi norske dommerkurs sent i januar og/eller februar. Endelig informasjon kommer så snart vi mottar detaljer fra FIG.

Informasjon om hvordan man søker om å få følge FIGs online dommerkurs og bli internasjonal dommer kommer separat.

Terminliste 2022 - endring og tildeling

TKRG har foretatt en justering i terminlisten for sesongen 2022 og gjort tildeling av rekruttkonkurransen 27.-29. mai som manglet arrangør etter første utlysning.

Følgende endringer er vedtatt:
Norgescup nummer 2 internasjonal klasse i Asker flyttes til 18.-20. mars.
Rekruttkonkurranse 27.-29. mai tildeles Bergens TF.

I tillegg er komiteen i gang med å se på nødvendige justeringer i NM for 2022 etter oppdrag fra ledelsen. Dette fordi det skal være god kvalitet på et slikt arrangement og de siste årene har norgesmesterskapet ikke hatt den kvaliteten som er ønskelig, dette angår hovedsakelig varigheten. Selv om det er gledelig at det er mange deltagere i NM, har vi sett at mesterskapets varighet har en negativ effekt på opplevelsen for utøvere, støtteapparat, dommere, arrangører og andre interesserte. Dette må vi gjøre noe med og komiteen kommer tilbake med presiseringer.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet