Rogaland

Ungdommens turntreff 2021

20.-21. November 2021 – Klepp IL Turn og Bryne Turnlag

Klepp IL Turn og Bryne Turnlag arrangerer i år Ungdommens turntreff 2021. Dette blir avholdt 20-21 November i den nye turnhallen på Vardheia på Bryne. Dette er et turntreff for gymnaster fra 13 til 18 år. Det vil komme en mer nøyaktig oversikt over helgen, etter påmelding.

Turntreffet vil bli arrangert som i 2019, litt utradisjonelt.
Oppstart lørdag 20 november ca. 1600. Gymnastene kommer ferdig spist og klar for trening. Vi trener og har aktiviteter utover kvelden før vi spiser og gjør oss klar til kino. Det vil i løpet av dagen bli mulighet til å stemme på hvilken film/filmer som blir vist utover kvelden. Søndag 21 november starter vi med frokost, utrydd av rom og oppstart aktiviteter rundt 1000. Vi vil holde på til ca. 1400.
Aktiviteter vi kan friste med foreløpig er:
  • Trampett
  • Tumbling/Airtrack
  • Parkour
  • Blazepods
  • Akrobatikk
  • Apparatturn
Deltagelse på turntreffet vil gjelde som tellende stevne for de foreninger som fører oversikt over dette. Endringer i programmet kan forekomme, men satser på at det blir slik som beskrevet! Det må være minimum 1 leder pr 15 gymnast der minimum 1 er over 18 år. Det forventes også at det kommer en fra foreningene som kan sikre egne gymnaster på trampett.

Påmelding og betaling skjer foreningsvis til turn@kleppil.no INNEN 22 oktober 2021 og skal inneholde antall gymnaster, antall ledere, allergier og kontaktinfo (epost og telefon) til en ansvarlig fra foreningen som får neste info.
Pris er 400,- pr gymnast/leder som dekker overnatting, middag lørdag kveld og frokost søndag morgen samt avgift til Rogaland Gym- og Turnkrets.
Betaling skjer til konto: 3290.52.20755. Betaling merkes med foreningens navn og Ungdommens 2021. Betalingsfrist er 01. november 2021.

Invitasjonen finner du i terminlista
facebook instagram youtube website email 
MailPoet