Møre og Romsdal

Kretskonkurranse i RG ble avlyst

kretskonkurransen i RG som var planlagt 2.-3. okt. ble avlyst.
Kretsen arbeider med å finne en ny dato. Mer informasjon kommer i terminlista. Følg med!


facebook instagram youtube website email 
MailPoet