Rytmisk gymnastikk

CoP norsk oversettelse - foreløpige utgaver

NGTF er i gang med å oversette det nye CoP til norsk. Av hensyn til at dette dokumentet er så stort og det vil derfor ta tid før endelig versjon er klar, publiseres nå fortløpende deler av CoP i norsk oversettelse på nettsiden som ikke er korrekturlest.

På nettsiden er nå følgende del tilgjengelig under Reglement og Internasjonale reglement: RG CoP 2022-2024 (side 1-102)

Dette er en foreløpig utgave av første del av reglementet.
Den gjøres tilgjengelig slik at de som ønsker kan begynne å lese på norsk.
Dokumentet er ikke korrekturlest, og kan inneholde feil samt ulogiske eller upresise formuleringer. I en del tilfeller, markert i teksten, trenger vi mer informasjon fra FIG før presise forklaringer kan gis.

Om du finner feil eller andre ting du mener bør justeres til endelig utgave, send gjerne dette på e-post markert med følgende emne CoP innspill til Marianne.Halberg@gymogturn.no
Husk å oppgi hvilke side dette gjelder og avsnitt.

Er du klar til neste trenerkurs?

Vi minner om infoskrivet i juni som blant annet oppfordret trenere til å delta på høstens trenerkurs.
NGTF arrangerer flere trener 1 kurs og trener 2 basiskurs utover høsten som vi anbefaler at trenere deltar på. Dette fordi man må ha godkjent trener 1 kurs og trener 2 basiskurs før man kan gå videre med trener 2 spesiell del.
Dersom du ønsker å delta på trener 2 spesiell del RG, må du altså ha fullført disse kursene og fått godkjent sertifisering før man kan melde seg på til pilotkurset våren 2022.

Her er det ingen tid å miste, så melde deg på kurset som du mangler i dag.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet