Troppsgymnastikk

Nyhetsbrev 5-2021 troppsgymnastikk

Utlysning av tre konkurranser med en form for status 2022 – troppsgymnastikk

Teknisk komité troppsgymnastikk har vedtatt å lyse ut tre konkurranser på nytt siden det ikke var innkommet søknader til disse ved første utlysning.
Her kan du følge en link til utlysningen og våre retningslinjer for arrangering og retningslinjer for apparater.
Søknadsfrist: Innen utgangen av fredag 17. september.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søk på midler til lokal/regional treningssamling troppsgymnastikk

Teknisk komite troppsgymnastikk ønsker blant annet å bidra til å videreutvikle lagenes troppsgymnastikkaktivitet ved at trenere fra vår trenerpool er med på å gjennomføre lokale og regionale treningssamlinger. Disse trenerne skal bidra med faglig kompetanse, både teoretisk og praktisk, overfor gymnaster og trenere. Vi ønsker samtidig at disse treningssamlingene skal bidra til at trenerne i laget blir motivert til å videreutvikle sin trenerkompetanse ved å begynne og/eller fortsette på sin trenerutdanning.
Vi tildeler, etter søknad, subsidiering av utgifter til treningssamlinger ved besøk av inntil tre trenere fra vår trenerpool. NB! Vi subsidierer kun utgifter til trenere som med i vår trenerpool og som er godkjent til å være trenere ved slike treningssamlinger. Vi dekker inntil kr. 15.000,- ved hver treningssamling. Arrangerende lag/krets som søker må på forhånd inngå en foreløpig avtale med de aktuelle trenerne fra trenerpoolen. Dette for å sikre at de kan på den aktuelle datoen for samlingen. Søknader hvor dette ikke er avklart vil ikke bli behandlet.
Her finner du link for å laste ned dokumenter

Invitasjon til nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt

IL R.O.S. inviterer, i samarbeid med NGTF, til nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt lørdag 23. oktober i ROS Arena.
Det er ønskelig å skape mer aktivitet i tillegg samme helg, så IL R.O.S. arrangerer treningssamling dagen etter (søndag 24. oktober) i samme hall.
Påmeldingsfrist: fredag 24. september. 2021

Her kan du følge en link til ROS’ nettsiden hvor du finner ytterligere informasjon om konkurransen og treningssamlingen.

Landslaget i troppsgymnastikk tilbake i aktivitet igjen med rekrutteringssamling for seniorene i Stavern 21.-22.08

https://www.youtube.com/watch?v=GlKjOOSyCME&ab_channel=GymogTurn

facebook instagram youtube website email 
MailPoet