Vestfold og Telemark

Utlysning Gymnastikkfestivalen 2022

Breddeutvalget i Vestfold og Telemark Gymnastikk og Turnkrets søker arrangør til Gymnastikkfestivalen 2022 for barn.
Breddeutvalget ønsker primært at festivalen arrangeres siste helgen i mai.
Kretsstyret har bestemt at Gymnastikkfestivalen skal deles i to grupper:

* Barn: Fra det året de fyller 7 år til og med det året de fyller 12 år.
* Ungdom: Fra det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 18 år.

Søknad sendes VTGTK innen 8.oktober 2021 til Primærkontakt
Eirunn.Finsrud@gymogturn.no
Skriv en kort informasjon om ideer/tanker for arrangementet og arenaer dere
skal benytte.
Gymnaster fra 13-18 år har tilbud om å delta på Landsturnstevnet 2022.
Alder for deltakelse er fra det året du fyller 13 år. (født i 2009.)
Vestfold og Telemark Gymnastikk og Turnkrets er arrangør for LT-2022 og
ønsker å gi denne gruppen et spesialtilbud. Deltakelse gir tellende stevne som
gymnastikkfestival. Se egen invitasjon.

Turnhilsen
Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets
Breddeutvalget

LANDSTURNSTEVNET 30.juni-3.juli 2022

Arrangør: Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets

Deltakelse på LT-2022 er fra det året du fyller 13. år. VTGTK har valgt å gi et spesialtilbud til vår ungdom 13-18 år.
De får tellende stevne både for landsturnstevne og gymnastikkfestival.

1. De kan melde seg på som deltaker på LT-2022. Da kan de delta på alle
aktiviteter som tilbys på stevnet, onsdag til og med søndag.
Overnatting inkl. 2 måltider hver dag, fellestropp ungdom, mange
spennende og morsomme workshops og ungdomskveld på stranden mm.

2. Det vil bli et spesialtilbud for de som ikke ønsker å delta på hele stevnet.
Deltakelse på fredag og lørdag med en overnatting inkl. 2 måltider,
fellestropp ungdom, og workshops.

Egen invitasjon kommer medio september for spesialtilbudet.
Invitasjon til LT-2022 ligger ute på nettet og styret i VTGTK ber klubber/lag
å sette seg inn i hva LT har av tilbud og presentere det for sine gymnaster.
Vi satser ekstra på ungdomsgruppa. Flere samlinger for disse vil komme i høst
og til våren. Dette blir en kjempeopplevelse med oppvisninger, mye aktivitet og gøy.

SÅ - MELD DEG PÅ!

Turnhilsen
Styret i VTGTK Breddeutvalget VTGTK
facebook instagram youtube website email 
MailPoet