Nordland

Landsturnstevne 2022 eller Nordlandsstevne 2022?


Kretsstyret ønsker tilbakemelding fra lagene med hensyn til hvilke arrangement er det mest aktuelt å delta på i 2022. Dersom ingen ønsker å delta på Nordlandsstevnet blir dette utsatt til 2023

Send en e-post til:
nordlandgtk@gymogturn.no med angivelse av hvilket stevne din klubb ønsker å delta på i 2022TUSEN TAKK FOR DIN TILBAKEMELDING 😊
facebook instagram youtube website email 
MailPoet