Rytmisk gymnastikk

To viktige endringer i dopinglisten!

Fra januar 2022 vil den nye dopinglisten være gjeldende, og her er det spesielt to endringer som man bør legge merke til.

1) Justering i grensene for inhalasjon av salbutamol, som er virkestoffet i blant annet astmalegemidlet Ventoline.
2) All injeksjon av kortison og lignende stoffer blir forbudt i konkurranse.

Salbutamol: Grensen for salbutamol vil være 600 mikrogram per åtte timer (nåværende grense er 800 mikrogram per 12 timer). Den totale mengden på 1600 mikrogram per 24 timer er fortsatt den samme. Dette er gjort for å redusere risikoen for å få et mistenkelig funn som et resultat av inntak av én høy dose.

Kortison:
Den andre store endringen er at all injeksjon av glukokortikorider (for eksempel kortison) blir forbudt i konkurranse. Det vil si at stoffet ikke skal kunne spores i kroppen i en konkurranse (konkurranseperioden regnes fra klokka 23:59 kvelden før og til konkurransen er slutt).

Det er også gjort flere andre oppdateringer, les om dette i nyheten på nettsiden til ADNO.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet