Rytmisk gymnastikk

Viktig doktorgradsprosjekt om RG - NIH

Marte Dobbertin Gram fullførte i 2019 en mastergrad ved Norges Idrettshøgskole (NIH) i idrettsfysioterapi, hvor hovedoppgaven hennes handlet om å kartlegge skader i RG. Dette ble gjort i samarbeid med NGTF. Funnene fra denne undersøkelsen er bakgrunn for den påbegynte doktorgraden til Marte, som har skadeforebygging og kvinnehelse innen estetisk idrett som overordnet tema. NGTF er svært positive til at det rettes et større fokus på forskning i estetiske idretter som RG, og fortsetter det gode samarbeidet med Marte og NIH.

Forskningsprosjektet har nå fått alle etiske godkjenninger på plass. Det er delt opp i fire deler, og det er nå ønskelig å starte opp med første prosjekt som går på kvinnehelse - menstruasjon, trening og prestasjon. Før oppstart sendes det ut litt overordnet informasjon til hele RG-miljøet (trenere, dommere, klubber mfl.) om hva som skal i gang nå og hva som kommer senere (prosjekter som går på skadeforebygging).
facebook instagram youtube website email 
MailPoet