Møre og Romsdal

SALTO konkurranse i Molde 07. november

Sted: Idrettens Hus, Idettsvegen 6
Molde Turnforening inviterer til saltokonkurranse for lagene i Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets.

Saltokonkurransen:
Det skal konkurreres i trampett, hopp og matte.
Aldersklasser:
Oppvisningsklasse: 8, 9, 10 år
Rekrutt klasse jenter/gutter 11- 12 år
Junior jenter/gutter 13 og oppover
Minner om at det denne gangen er individuell konkurranse.

Apparatplan:
Hopp:
To alternativer:
  1. hopp med brett og kassedel
  2. Hopp med sprangbrett og pegasus. (trinn 8-10)
Det skal ikke brukes trampett i disse trinnene.

Matte:
Alle øvelsene gjennomføres på frittståendegulvet

Trampett:
Med tilløp og landing i tjukkas. Standard høyde på trampetten er 70 cm, og det skal ikke stilles på trampetten under trening og konkurranse.

Premiering:
Deltagerpremier til alle.
1.-3. premie i rekrutt- og juniorklassen.

Dommere:
Hver klubb stiller med en dommer. Salto reglementet kan lastes ned på gymogturn.no.

Lagleder:
Hvert lag stiller med minimum en lagleder, som sikrer gymnastene under trening og konkurranse. Lagleder skal være iført klubbens defileringsantrekk under konkurransen.

Tidsplan:

10.00: Hallen åpner
10.00-11.30: Oppvarming og trening
11.30: Innmarsj og konkurransestart pulje 1
13.30: Premieutdeling pulje 1
13:45: Trening pulje 2
1500: Konkurransestart pulje 2
1600: Premieutdeling pulje 2

Med forbehold om endringer
Startkontigent kr 200,- pr deltager, betales samlet for hver klubb.
Kotonummer 3910 96 30086
Betalings/påmeldingsfrist 21. oktober. Det mottas IKKE påmeldinger etter denne fristen.

For spørsmål angående konkurransen henvendes:
Kari@moldeturn.com


facebook instagram youtube website email 
MailPoet