MailPoet nyhetsbrev kurs og utdanning
trenerutdanning

Meld inn kursbehov for våren 2022!

Spørreskjema som kartlegger klubbenes behov for kurs for våren 2022 sendes ut 1. oktober. Skjema sendes direkte til klubbene på e-postadresse registrert i Sportsadmin/ Klubbadmin. Pass på å sende inn din klubbs behov for kurs for å sikre at klubbens behov blir tatt hensyn til i prosessen med å organisere kurs i kretsene for vårsemesteret. Frist for å sende inn er 19. oktober!

Har ikke klubben din mottatt skjema?

Sjekk at klubben har riktig og oppdatert kontaktinformasjon i Sportsadmin/ Klubbadmin, og send oss en e-post på kompetanse@gymogturn.no for å få informasjonen videresendt til riktig adresse.

Kort om kursprosessen

Kurs for alle kretsene administreres av NGTF Kompetanse i samarbeid med kretsene. Prosessen starter et halvår i forveien når vi sender ut skjema til alle klubber for å kartlegge kursbehov: 1. mars for høsten og 1. oktober for våren.

Skjema blir sendt ut til alle klubber på registrert e-post i Klubbadmin/ Sportsadmin.
Kretsen velger deretter ut hvilke kurs de har anledning til å arrangere ut fra innsendte behov og kretsens budsjett. Kursene publiseres fra hhv. 1. juni og 1. des. på NGTFs kalender på våre hjemmesider:

Vil din klubb være teknisk arrangør?

Har din klubb lyst til å stå på liste over våre tekniske arrangører for kurs?
Klubbene kan til en hver tid fylle inn skjema på våre nettsider for å melde inn ønske om å være teknisk arrangør for kurs. Her finner du også informasjon om om hvilke krav som stilles for å arrangere ulike kurs.

Når kursbehov er samlet inn hver vår og høst, kontaktes mulige arrangører ut fra en helhetsvurdering av kursbehov i klubbene og kretsen som helhet.

Har klubben sendt inn ønske om å bli teknisk arrangør tidligere, er det ikke nødvendig å sende inn på nytt, med mindre det foreligger ny og oppdatert informasjon om hall/utstyr, pris, nye kurs, e.l.

Neste mulighet for å være teknisk arrangør er for kursvåren 2022.
Prosessen med å kontakte tekniske arrangører starter primo november.

Fyll inn skjema på våre hjemmesider, under nedtrekksfanen :

Nyhetsbrev Utdanning og kompetanse

Husk å minne trenere og treneransvarlige i klubben på å melde seg på nyhetsbrev!
Velg https://gymogturn.no/nyhetsbrev/
Utdatert utdanning-e-kurs
Vi håper på god oppslutning rundt trenerkurs i alle kretsene, og at trenerne våre får tilfredsstilt behovet for kompetansepåfyll.
Dialogkort til Trenerrollen på Trener 2 basis

Trener 2 kompetanse

Kurs på Trener 1 og Trener 2 er tilrettelagt trenere som har utøvere på breddenivå i alle aktiviteter og grener, med fokus på deltagelse og utvikling, og for trenere som ønsker å gå videre til Trener 3 og Trener 4, som har fokus på prestasjon og toppidrett.

Trener 2 fordypningskurs
For å delta på Trener 2 fordypningskurs, er det krav om at deltakere har:
 1. Trener 1 kompetanse
 2. Trener 2 basiskurs
De tekniske komiteene er ansvarlige for utvikling av Trener 2 fordypningskurs. Komiteene er avhengige av at mange nok trenere har fullført Trener 2 basiskurs, før de kan sette opp sine fordypningskurs.

Trenger du, eller noen du kjenner, kompetanse på Trener 2 nivå?
I høst har vi allerede arrangert et Trener 2 basiskurs i Nordstrand, 17.-19.9.21.
Du, eller dine trenere, har likevel fortsatt sjansen. Det er to Trener 2 basiskurs til i 2021. Bare meld på:

  Godkjenning av kompetanse
  Har du relevant kompetanse og erfaring som tilsvarer Trener 1 eller Trener 2, kan du søke om å få dette godkjent. Informasjon om dette kan du finne på våre nettsider, under nedtrekksfanen :

  Barne- og ungdomstrenerkonferansen 2021

  Barne- og ungdomstrenerkonferansen arrangeres på Norges idrettshøgskole 30.- 31.10.2021.
  Konferansen arrangeres av Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole.

  Påmeldingsfrist: 20.10.2021
  27c

  Ikke glem Trenerattesten

  Idrettstinget vedtok i år at Trenerattesten blir obligatorisk for alle som skal være trenere i norsk idrett! Les mer...

  NIF utvikler et administrativt verktøy som vil gi klubbene bedre oversikt over trenere, trenerkompetanse og politiattester i egen klubb. Klubbene skal godkjenne alle trenere som tar Trenerattest på vegne av sin klubb.
  Trenerattest annonse 800x800 2
  Foto: Charlotte Mæland
  Trenerattesten gjennomgår viktige oppgaver, verdier og forventninger som trenere må ha med seg i sitt virke, og er dermed et viktig ledd i verdiarbeidet overfor NGTFs trenere.

  Trenerattesten kommer foreløpig i to versjoner: for trenere i barneidrett, og ungdomsidrett. Trenerattest for voksenidrett er under utvikling.

  GOD KURSHØST!

  Vi ønsker alle trenere, trenerutviklere, medlemmer, foreldre, ledere og tillitsvalgte en fortsatt god turnhøst, og håper at alle benytter sjansen til å melde seg på flere kurs i høst.

  🤸‍♀️🤸‍♂️
  trener-1-kurs
  facebook instagram youtube website email 
  MailPoet