Møre og Romsdal

MRGTK Søknad om tilskudd fra kretsen 2021

Formål: Tilskuddet skal brukes som et aktivt virkemiddel i arbeidet med gjennomføring av langtidsplan for gymnastikk - og turn i Møre og Romsdal.
Hensikt: Tilskuddet skal bidra til utvikling av aktivitetstilbud, kvalitetssikring og bevare mangfoldet innen gymnastikk og turn i Møre og Romsdal.

Frist: Søknadsfrist 31.oktober. Søknader mottatt etter søknadsfrist vil ikke bli behandlet. Søknadene behandles umiddelbart etter fristens utløp og utbetaling av tilskuddet vil …

Les mer
facebook instagram youtube website email 
MailPoet