Rytmisk gymnastikk

Nytt krav om trenerprofil i FIG konkurranser

FIG har oppdatert sin database og det stilles nå krav om at alle trenere som skal delta i FIG godkjente konkurranser må ha en godkjent profil hos FIG.
Fra og med 12. Juni 2021 må alle trenere som ønsker å delta i en FIG-konkurranser ha en profil i FIGs database. Uten denne profilen vil det ikke være mulig for treneren å registrere seg til konkurransen.
les mer

Oppdaterte dokumenter for 2021

TKRG har oppdatert følgende dokumenter gjeldende for 2021:
  • RG bestemmelser og kvalifisering NM 2021
  • RG bestemmelser og kvalifisering NF 2021
Dokumentene ligger tilgjengelig på nettsiden under Reglement og bestemmelser – Bestemmelser – Bestemmelser rytmisk gymnastikk.

Trenerkurs 2021

Er du forberedt til nye kurs? Har du gjennomført trener 1 slik at du er klar for nye kurs i utdanningsløypen? Vi går en spennende høst i vente med mange kurs!

I kalenderen kan du finne flere trener 1 kurs i tillegg til følgende trener 2 basiskurs:
  • Trener 2 basis 17.-19. september – Nordstrand
  • Trener 2 basis 22.-24. oktober – Kristiansand
  • Trener 2 basis 05.-07. november – Trondheim
Sjekk ut hvor og når det arrangeres kurs i kalenderen på nettsiden her
Kompetanseavdelingen og TKRG jobber også aktivt med materialet til trener 2 RG-spesiell del og det planlegges for pilotkurs i løpet av høsten 2021.

Spennende webinarer for miljøet!

Det vil ikke arrangeres trener- og dommerseminar i 2021, men komiteen og landslagsledelsen planlegger i stedet følgende webinarer for miljøet i høstsesongen:
  • Veien til toppen i fellesskap – Webinar med landslagsledelsen i RG og gjest Stian Skjerahaug, 14. august.
  • Verdiarbeid – Webinar med Maria Dalsbø, rådgiver for verdiarbeid i NGFT, 24. august.
  • CoP – hva er nytt? – Webinar med Marie Moltubakk, internasjonal dommer RG, høst.
Mer informasjon kommer i kalenderen på nettsiden.

Endringer i konkurranseklasser 2022!

Komiteen har vedtatt å ha en prøveordning fra 2022 med noen færre konkurranseklasser. Bakgrunnen for endringen er ønsket om et mindre omfattende og komplisert system. TKRG håper de nye endringene vil bidra til en enklere forståelse og kommunikasjon rundt dette med konkurranseklasser, både for gymnaster, foreldre/foresatte, trenere og andre som er involvert i idretten vår.
Les mer

Følgende dokumenter finnes oppdatert på nettsiden for 2022:
- RG konkurranseklasser
- RG aldersbestemmelser
- RG norgescup regler

Utlysning terminliste 2022!

Komiteen har vedtatt terminlisten for sesongen 2022 med forbehold om endringer ved behov av hensyn til CoP og internasjonale dommerkurs.
Terminlisten finnes under reglement og bestemmelser.
I tillegg finnes arrangementer tilgjengelig i kalenderen her.

Dersom din klubb ønsker å arrangere én eller flere av disse konkurransene kan klubben søke her

Frist for søknad: 15. august.

Komiteen vil i sitt møte 23. august vurdere søknadene. Tildeling orienteres om i etterkant av dette møtet.

Hva skjer med CoP?

Nytt CoP publiseres på FIGs nettsider når det er vedtatt, og vi anbefaler klubber å holde seg oppdatert på informasjon som publiseres der.
Norsk oversettelse vil komme på NGTFs nettsider når oversettelsen er klar i etterkant av at CoP er tilgjengelig.

FIG har tidligere varslet at nytt internasjonalt reglement (CoP) skulle bli tilgjengelig i løpet av mai 2021. Det er dessverre forsinkelser, noe som også kan påvirke implementering av reglementet og dommerkursene. Ved store forsinkelser vil det også påvirke vår sesongstart.

Ved behov for eventuelle justeringer i allerede publiserte dokumenter og terminliste vil vi informere miljøet.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet