Rogaland

Vi forlenger påmeldingsfristen for kretstinget!

Har du ikke meldt deg på kretstinget 25. september? Du har enda muligheten, men ikke vent til etter sommerferien! Forlenget påmeldingsfrist er satt til 1. juli. Venter du til etter den datoen, kan vi ikke love at du får delta.
Illustrasjon kretsting 4-3

Husk påmelding til kurshelgen før ferien!

Kurshelgen kommer allerede 20. - 22. august, så det kan være lurt å videreformidler informasjon om denne til aktuelle trenere allerede nå. Mange kurs er satt opp med få deltakere, på grunn av usikkerheten rundt koronasituasjonen. Skulle kurset du eller dine trenere ønsker å delta på være fult, så sett dere på venteliste. Antall deltakere kan bli utvidet! Påmeldingen åpnet 1. juni, noen kurs er allerede fulle, så ikke vent!

Fikk dere ikke søkt på utlyste arrangement innen fristen?

Vi har utvidet fristen til 1. juli, på følgende arrangement som enda ikke har fått søkere:
- Barnas Turnfestival 2023 og 2024 (mangler en arrangør pr. år)
- Kretsturnstevnet for voksne 2023
- KM Turn, mangekamp og enkle apparater, 2022 og 2023
- Vestlandsmesterskap i turn 2022
- KM i troppsgymnastikk 2022
-Turntreff 1. - 4. klassetrinn (1 arrangør i 2023)
- Turntreff for ungdom 2022 og 2023
Søknad sendes til rogalandgtk@gymogturn.no
Tildelingen skjer på kretstinget 25. september.

God sommer!

sommerhilsen
facebook instagram youtube website email 
MailPoet