Viken og Oslo

Froland turnleir 2021 er avlyst

I Oslo og Akershus turnkrets har den årlige Froland turnleir vært et høydepunkt for mange breddegymnaster. Turnleiren blir holdt over 5 dager på Frolandia i Froland, som er et fantastisk idrettsanlegg hvor vi kan ta i bruk 3 ulike haller. I løpet av leiren skal alle gymnastene få prøve seg både i Troppsgymnastikk og i apparatturn- i apparater både for jenter og gutter. For mange av gymnastene betyr dette at de får utfordre seg selv i nye apparater for første gang.
Vi ønsker å videreføre denne tradisjonen i ny stor-krets, og selv om årets turnleir må avlyses av hensyn til smittevern har vi stor tro på at vi er tilbake i 2022.

Gymnastikkfestival

Gymnastikkfestivalen er et breddearrangement for medlemmer fra 6-100 år i Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets. Arrangementet skal ha flere ulike arrangører med geografisk spredning i hele vår krets, som gjennomfører all aktivitet på samme dato. Foreningen kan enten delta med en egen oppvisning, eller man kan delta på fellestropper som settes sammen av kretsen (eller internt samarbeid mellom klubber).

Det skal dessverre ikke være Gymnastikkfestival i 2021, men vi skal komme sterkere tilbake i 2022.

Landsturnstevnet er tilbake i 2022

Landsturnstevnet skal arrangeres på Oslofjord Convention Center 30.6-3.7.2022.

Pandefri

I Viken ønsker vi å feire gjenåpningen sammen med resten av frivilligheten. Vi kaller gjenåpningen for Pandefri og samarbeider med resten av frivilligheten for å feire, få tilbake de som forsvant og kanskje også rekruttere noen flere.

Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.
MailPoet