MailPoet nyhetsbrev kurs og utdanning

Planlegg kurshøsten 2021!

Fyll kalenderen med datoer for trenerkurs. Vi håper høstsesongen lar seg gjennomføre som planlagt, og har derfor publisert trenerkurs på våre nettsider.

Her finner dere planlagte kurs for høstsemesteret 2021:
De fleste kursene åpner for påmelding i dag. Enkelte kurs er fortsatt i prosess, og publiseres så snart alt er avklart.

OBS! Påmeldingsfrist er stort sett 3 uker før kursstart. Husk også at de tidligste kursene vil ha påmeldingsfrist allerede i juli/august.

Med tanke på smittesituasjon og restriksjoner åpner vi for få deltakere på kursene i første omgang. Det er likevel viktig at alle som ønsker kurset melder seg på og setter seg på venteliste. Vi vil åpne for flere deltakere dersom det blir mulig. Det gir oss også en oversikt over hvor stor pågang det er på ulike kurs.


Vi håper på god oppslutning rundt trenerkursene, og at medlemmene våre får tilfredsstilt behovet for kompetansepåfyll.

27c

Vil din klubb være teknisk arrangør?

Har din klubb lyst til å stå på liste over våre tekniske arrangører for kurs?
Klubbene kan til enhver tid fylle inn skjema på våre nettsider for å melde inn ønske om å være teknisk arrangør for kurs. Vi ser over lista når vi har samlet inn kursbehov hver vår og høst, og kontakter mulige arrangører ut fra kursbehov i klubbene.

Har din klubb sendt inn ønske om å være teknisk arrangør tidligere, trenger dere ikke å sende inn på nytt.

Neste mulighet for å være teknisk arrangør blir for kursvåren 2022. Prosessen med å kontakte tekniske arrangører starter primo november.

Fyll inn skjema under nedtrekksfanen "Teknisk arrangør"
facebook instagram youtube website email 
MailPoet