Innlandet
UTLYSNING KRETSMESTERSKAP 2021 TROPPSGYMNASTIKK OG GYMNASTIKKHJUL
Til
klubber i Innlandet Gymnastikk- og TurnkretsInnlandet Gymnastikk- og Turnkrets ønsker teknisk arrangør av KM i Troppsgymnastikk og Gymnastikkhjul høsten 2021.
Kretsen ønsker at arrangementet blir lagt til november 2021.

Tilbakemelding ønskes innen 15.06.2021

Har du spørsmål rundt et slikt arrangement, ta kontakt med leder i Troppsutvalget eller Gymnastikkhjulutvalget:
Josefine Andreassen: josefine.andreassen@hotmail.no
Silje Bjørgeengen: silje_b91@hotmail.com

Søknad sendes til kretsen: innlandetGTK@gymogturn.noMvh
Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets

facebook instagram youtube website email 
MailPoet