Viken og Oslo

VOGTK digitalt lagsmøte

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets har gleden av å invitere til nytt lagsmøte på Teams torsdag 3. juni kl. 19.00. Påmelding sendes på e-post til VikenogosloGTK@gymogturn.no. Påmeldingsfrist 2. juni.

Link til møte blir sendt alle påmeldte samme dag som det avholdes, altså 3. juni.

Les mer

HALLFORDELING I OSLO

Her finner dere informasjon om fordeling av treningstider og arrangementer i kommunale idrettshaller i Oslo.

NYE NETTSIDER

Viken idrettskrets, sammen med resten av Norges idrettsforbund, fikk for tre uker siden nye nettsider.

TRENERATTESTEN

Idrettsforbundet har lansert trenerattesten.

MailPoet