Innlandet


INFO FRA KRETSEN:
Medaljer 2021 og digital turnoppvisning

Som erstatning for avlyst Barnekretsturnstevne, ønsker kretsen å gi medlemmer som har trent gjennom sesongen, mulighet for å få medalje og tellende som stevnedeltagelse.

Alle klubbene inviteres også til å filme en turnoppvisning.
Skjema og ev film sendes senest 13. juni 2021 til Breddeutvalget:
Jeanette Wangerud
jeanettewangerud@hotmail.com
95162161

Hilsen
Breddeutvalget IGTK

facebook instagram youtube website email 
MailPoet