Rytmisk gymnastikk

EG webinar om nytt CoP

European Gymnastics (EG) inviterer dommere og trenere til webinar som skal handle om det nye CoP i rytmisk gymnastikk.

Det kan delta maksimalt 20 personer per nasjon. Av hensyn til antallsbegrensningen skal ingen foreta egen påmelding til webinaret før man har mottatt bekreftelse fra forbundet om at deltagelsen er innvilget. Det betyr at samtlige trenere og dommere som ønsker å delta melder sin interesse om dette senest innen 31. august til NGTF via et elektronisk skjema. Dersom det er flere enn 20 som står på listen vil forbundet velge ut hvem som får delta fra Norge. Noen av plassene er forbehold landslagsledelsen, TKRG og internasjonale dommere.

Frist for å melde sin interesse: 31. august
Interesse for deltagelse meldes inn elektronisk: HER
Vi ber om at de som melder inn interesse er sikre på at de kan delta dersom man får innvilget påmelding fra forbundet. Dette for å hindre at man opptar plassen fra andre.

Dato for webinaret: 20. september
Tidspunkt: kl. 10:00-17:00
Tema: CoP 2022-2024
Foredragsholder: Natalia Kuzmina
facebook instagram youtube website email 
MailPoet