Troppsgymnastikk

Nyhetsbrev 4-2021 troppsgymnastikk

Utlysning av tre konkurranser med en form for status 2022 – troppsgymnastikk

Teknisk komité troppsgymnastikk har vedtatt å lyse ut tre konkurranser på nytt siden det ikke var innkommet søknader til disse ved første utlysning.
Her kan du følge en link til utlysningen og våre retningslinjer for arrangering og retningslinjer for apparater.
Søknadsfrist: Innen utgangen av mandag 16. august.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søk på midler til lokal/regional treningssamling troppsgymnastikk

Teknisk komite troppsgymnastikk ønsker blant annet å bidra til å videreutvikle lagenes troppsgymnastikkaktivitet ved at trenere fra vår trenerpool er med på å gjennomføre lokale og regionale treningssamlinger.
Les mer

Ellevill interesse for digital konkurranse

Hvordan får du hele 270 tropper til å melde seg på en digital konkurranse, gjennomføre, produsere og vise frem resultatet?
Les mer
facebook instagram youtube website email 
MailPoet