Mailpoet info TFGTK

Invitasjon digital lagsmøte TFGTK 23. mars

Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets inviterer alle lag i kretsen til et digitalt lagsmøte på Teams tirsdag 23. mars.

Send gjerne invitasjonen videre i din organisasjon slik at flest mulig får mulighet å være med. Fint om du svarer på invitasjonen som kommer digitalt om du deltar på møtet eller ikke. Har du ikke invitasjon og ønsker å delta, send en e-post til tromsogfinnmarkgtk@gymogturn.no så sender vi deg invitasjonen.

Har du noe du har lyst at vi skal ta opp er det bare å ta kontakt med styret eller Gema Casado tromsogfinnmarkgtk@gymogturn.no før lagsmøte.

- Sone Finnmark 18 - 19:30
- Sone Troms 19:30 - 21:00

Teams sone Finnmark Click here to join the meeting
Teams sone Troms Click here to join the meeting

Agenda
- Generell informasjon
- Kontaktpunkt og konsulenter i kretsen
- Dato for kretsting og hvordan vi ser for oss organiseringen av tinget
- Plan for konkurranser og stevner - så langt vi vet
- Rulleringsplan arrangement
- Orientering om Eurogym Bodø 2024
- Digital oppvisning og stevne medaljer
- Nytt punkt i barneidretts rettighetene - hva betyr det for lagene
- Kontaktpunkt varslinger

Vi håper at så mange som mulig ønsker å delta. Vi ønsker at kommunikasjonen mellom kretslagene og kretsen skal være så god som mulig, for det er når vi spiller på lag vi blir “gode sammen”.


facebook instagram youtube website email 
MailPoet