Mailpoet info AGTK

Søk om breddearrangement i Agder
i årene 2021-2025

Frist: søndag 7. mars

På kretstinget 17.april skal breddearrangementene tildeles. Breddeutvalget ønsker at flest mulig klubber ønsker å arrangere, vi ønsker derfor å lage en fem års plan på hvem som skal arrangere. Dette gjøre det lettere for arrangørklubbene og planlegge og legge til rette for arrangementet.
Fristen for å søke om breddearrangement i Agder i årene 2021-2025 går ut søndag 07.mars.
Klubber som ønsker å arrangere må sende en mail til leder i breddeutvalget innen fristen.

facebook instagram youtube website email 
MailPoet