Mailpoet info TFGTK

Turnstevner 2021 avlyses

Styret i Troms og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets har vedtatt at vårens turnstevner avlyses grunnet situasjonen rundt Covid-19. Det ser ut til at det blir vanskelig å gjennomføre noen av kretsens stevner denne våren, både med tanke på antall mennesker på arrangementet, og på overnatting og reise. Med dagens smittesituasjon ser det ikke ut til at dette går riktig vei med tanke på store arrangementer i mai/juni. Dette er selvfølgelig veldig beklagelig, og synd for alle våre medlemmer som gleder seg til normal aktivitet igjen.

Klubbene i kretsen får tilbud om å delta på digitalt turnstevne til våren, utøverne får da mulighet til å registrere stevnetell og få sine medaljer for 2021. Mer informasjon om dette kommer.
Se oppdatert rulleringsliste under.

Digitalt lagsmøte

Det planlegges lagsmøte med informasjon fra kretsen følgende dato:
Sone Finnmark: 23. mars kl. 18:00-19:30
Sone Troms: 23. mars kl. 19:30-21:00
Invitasjon kommer.

Kretsting 2021

Kretsting blir avholdt 18. september 2021. Innkalling og informasjon om dette kommer.

Kurs våren 2021 avlyst

Se mer informasjon fra kompetanseavdelingen under.

Kontakt TFGTK

Primærkontakt for kretsen, Hanne Jørgensen, skal ut i mammapermisjon fra 26. februar. Gema Casado fra breddeavdelingen i NGTF er vikar i denne perioden. Ta kontakt på e-post: tromsogfinnmarkgtk@gymogturn.no.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet