Mailpoet info NGTK

Digitalt kretsting 10 april

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til digitalt Kretsting 10. april 2021. Påmeldingsfrist 22.mars.

Les mer
NGTK Kretsting 2021

Digitalt lagsmøte 2021

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets inviterer alle lag i kretsen til et digitalt lagsmøte på Teams mandag 22. mars.

Agenda:
  • generell informasjon
  • kontaktpunkt og konsulenter i kretsen
  • dato for kretsting og hvordan vi ser for oss organiseringen av tinget
  • plan for konkurranser og stevner - så langt vi vet
  • tekniske arrangører av konkurranser og stevner
  • nytt punkt i barneidretts rettighetene - hva betyr det for lagene
  • kontaktpunkt varslinger
Les mer
Digitalt lagsmøte 2021

Turnstevner 2021 - Avlyst

Styret i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets har vedtatt at vårens turnstevner avlyses grunnet situasjonen rundt Covid-19. Dette gjelder Barnekretsturnstevnene i nord og sør, og Ungdomsstevnet.
Det ser ut til å bli vanskelig å gjennomføre noen av kretsens stevner denne våren, både med tanke på antall mennesker på arrangementet, og på overnatting og reise. Med dagens smittesituasjon ser det ikke ut til at dette går riktig vei med tanke på store arrangementer i mai/juni. Dette er selvfølgelig veldig beklagelig, og synd for alle våre medlemmer som gleder seg til normal aktivitet igjen.

Styret vil revidere rulleringslisten for arrangement og sende ut oppdatert versjon når dette er klart.

Kurs våren 2021 - Avlyst

Ser mer informasjon fra kompetanseavdelingen under.

Kontaktpersoner Nordland

Primærkontakt for Nordland Gymnastikk- og Turnkrets, Hanne Jørgensen, går ut i mammapermisjon fra 26. februar. Gema Casado i breddeavdelingen i NGTF er vikar i denne perioden. E-post: nordlandgtk@gymogturn.no.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet