Troppsgymnastikk

Nyhetsbrev 3-2021 troppsgymnastikk

Ikon (blå-web)_Troppsgymnastikk - SIRKEL

Utlysning av to konkurranser for 6-10-åringer i 2022

Her kan du følge en link til utlysningen.
Søknadsfrist: Innen utgangen av 15. oktober.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2022


Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2022
Søknadsfrist: Innen utgangen av torsdag 17. juni 2021.
Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.
Ikon (blå-web)_Troppsgymnastikk - SIRKEL
Ikon (blå-web)_Troppsgymnastikk - SIRKEL

Landslagsmodellen er oppdatert

Landslagssjef Henning Ottersen har nå oppdatert landslagsmodellen for troppsgymnastikk
Landslaget minner om at filmer på utøvere som søker plass til rekrutteringssamling etter sommeren kan gjennomføres så snart forholdene tillater det og lastes opp i henhold til landslagsmodellen.
Alle utøvere som er bruttoutøvere etter uttak 2020 og som ønsker å kvalifisere seg til landslaget i EM 2022 er automatisk invitert til rekrutteringssamling etter sommeren.
Følgende er oppdatert:
• Forside i henhold til visuell profil.
• Landslagssjefens stillingsinstruks.
• Kalender og samlingsoversikt.
• Presisering under «offentliggjøring av uttak» angående tilbakemeldinger.
• Audition koreografi fjernet og erstattet med EM koreografi.
• Presisering under «krav til metode og kvalitet på film», oppløsning på film og filming av frittstående.
Finn landslagsmodellen under nyttig informasjon på landslagssiden
Ikon (blå-web)_Troppsgymnastikk - SIRKEL

Vi ønsker flere gutter i troppsgymnastikk

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har som mål å få flere gutter til å begynne, og fortsette, med troppsgymnastikk.
Her er neste film i rekken som handler om apparatet frittstående
Ikon (blå-web)_Troppsgymnastikk - SIRKEL

Landslaget i troppsgymnastikk søker potensielle landslagstrenere

Landslaget i troppsgymnastikk søker potensielle landslagstrenere og vil med dette oppfordre alle trenere som er interessert i en slik rolle til å søke.
OBS! Er du ansatt som trener i en klubb anbefaler vi at ledelsen er informert og samtykker til din søknad.
En kort beskrivelse av deg med fokus på trenerrollen og CV kan sendes til landslagssjef Henning Ottersen, e-postadresse: henning.ottersen@gymogturn.no
facebook instagram youtube website email 
MailPoet