Viken og Oslo

Husk samordna rapportering

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til Idrettsforbundet. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Digitalt temamøte for Barneidrettsansvarlige

Viken idrettskrets ønsker å sette fokus på barneidrett og inspirere klubbenes Barneidrettsansvarlige i rollen sin. Temamøtet gjennomføres 19. april kl. 19.00-20.30.

Hallfordeling i Oslo

Treningstider i de kommunale hallene i Oslo (for klubber som trener i kommunale haller i Oslo):
Det første utkastet til treningstider for sesongen 21/22 er lagt ut. Informasjon for klubber i Oslo har blitt sendt ut på 26. mars og 9. april.
Frist for å gi tilbakemelding på 1. utkast av treningstider til oss er på onsdag 14. april.

Søke om arrangementstid (for alle klubber som trenger å søke om hall til arrangementer):
Fristen for å melde inn arrangementer fredag 30. april, men OIK har et stort ønske at alle sender inn søknad allerede rundt 15. april. VOGTK sender inn felles søknad på vegne av alle, så søknader bør være VOGTK i hende innen onsdag 28. april, men veldig gjerne så raskt som mulig.

På hjemmesidene til Oslo idrettskrets kan dere følge prosessen i forbindelse med fordelingen av halltid i de kommunale hallene i Oslo.

Digitale spillemiddelkurs

Trenger deres nærmiljø et nytt idrettsanlegg?
Viken fylkeskommune arrangerer i samarbeid med Viken IK digitale spillemiddelkurs på kveldstid.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet