Turn kvinner

Turn kvinner rekrutt gruppe 2021

Hei, vi har i flere år hatt rekruttgruppe i Turn kvinner. Denne må dessverre avvikles fra og med i dag da den strider imot barneidrettsbestemmelsene.
NIF har påpekt at det ikke er lov å ta ut utøvere til en egen gruppe for barn 12 år og yngre slik vi har gjort.
Rekruttsamlingene vil fra med nå være åpne for alle som deltar i FIG konkurransene.
Tiril Døvre vil fortsatt være ansvarlig og innholdet vil være ganske likt som det har vært med fokus på fysiske forutsetninger og FIG Elite øvelser.

Mer detaljer vil stå i innbydelsen til først samling.
Vennlig hilsen
Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Bente Stensrud
Konkurransekonsulent Turn kvinner
facebook instagram youtube website email 
MailPoet