Turn kvinner

Oppdatert informasjon om landslagsuttak turn kvinner

image-1
Med bakgrunn i en 3. smittebølge i Norge og lock-down for veldig mange klubber, blant annet i Viken vil uttaket endres ytterligere med tanke på gymnastens helse og tid til forberedelse etter at hallen har vært stengt.
SENIOR – inntil 15 tilgjengelige plasser ut ifra følgende kriterier og retningslinjer:
1. Alle spesielle krav i bom og frittstående, 3 krav vises i skrankeøvelse
2. HVIS det er FLERE enn 15 jenter som har alle spesielle krav i pkt 1 - så kvalifiserer de 15 beste jentene rangert fra mangekamp
3. HVIS det er FÆRRE enn 15 jenter som har alle spesielle krav i pkt 1 – så kvalifiserer de som har kravene inn på laget – resterende plasser er åpne for de neste kvalifiseringene
Kval nr. 1: 6. mars digitalt
Kval nr. 2: 21.- 25 juni digitalt
4. for gymnaster som for øyeblikket er skadet vil 2020 resultatene gjelde samt hvilke krav de har.
5. Hvis det etter siste kvalifisering ikke er 15 jenter som har kravene så vil de åpne plassene kunne fylles ut ifra kriteriene i modellen.

JUNIOR – inntil 15 tilgjengelige plasser ut ifra følgende retningslinjer og kriterier:
1. Alle spesielle krav i bom og frittstående, 2 krav vises i skrankeøvelse. Første års junior kan utelate dobbel salto i frittstående.
2. HVIS det er FLERE enn 15 jenter som har alle spesielle krav i pkt 1 - så kvalifiserer de 15 beste jentene rangert fra mangekamp
3. HVIS det er FÆRRE enn 15 jenter som har alle spesielle krav i pkt 1 – så kvalifiserer de som har kravene inn på laget – resterende plasser er åpne for de neste kvalifiseringene
Kval nr. 1: 6. mars digitalt
Kval nr. 2: 21.-25. juni digitalt
5. for gymnaster som for øyeblikket er skadet vil 2020 resultatene gjelde samt hvilke krav de har.
6. Hvis det etter siste kvalifisering ikke er 15 jenter som har kravene så vil de åpne plassene kunne fylles ut ifra kriteriene i modellen og FIG Elite resultater.

REKRUTT
Fra og med 2021 blir det tilbud om åpne samlinger for rekrutter. Følgende kriterier gjelder:

1.Deltakelse i FIG-konkurranser
Målsetningen for «Vi er Norge» er å etablere en toppidrettskultur og etablere oss på et høyere internasjonalt nivå. For å komme dit må vi som grunnlag ha øvelser med kravene i reglementet i hvert apparat. Deretter må vi jobbe oss videre oppover.
De siste årene har vi økt D karakter nivået for senior – dette gode arbeidet må vi fortsette. Derfor er det et viktig kriteria at jentene har kravene i øvelsene – og at de jobber målrettet mot dette. For rekrutt er FIG -Elite vårt metodiske system for å lære de grunnleggende elementene slik at de senere kan bygge på med vanskeligere elementer. I den norske modellen for Turn Kvinner skal jentene prestere først når de er over 20 år. Utviklingsløpet er langt og det er viktig å «skynde seg langsomt»

Se egen informasjon om påmelding til digital videoinnsending mellom 21. og 25. juni 2021 her: https://gymogturn.no/arrangement/fig-videodomming-turn-kvinner/

Lykke til med videre treningsarbeidet!
'
Med vennlig hilsen
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Birgit Vallestrand
Landslagssjef turn kvinner
facebook instagram youtube website email 
MailPoet