Turn kvinner

FIG videodømming turn kvinner

Toppidrettsdefinisjonen turn kvinner
Vi ser nødvendigheten til å lage en ny definisjon av toppidrett innen turn kvinner da den forrige baserte seg på NM 2020 resultater, som begynner å bli en stund siden.

Konkurransesystemet for turn kvinner er delt inn i to nivåer:
Nasjonal Turnstige
De som turner etter dette reglementet, konkurrer lokalt, regionalt og nasjonalt.
FIG - reglement + FIG Elite
De som turner etter dette reglementet, konkurrer lokalt, regionalt, nasjonalt og har et mål om internasjonal deltakelse

Derfor er FIG + FIG Elite vårt øverste konkurransenivå og kategoriseres som toppidrett.
For å bli definert under "Toppidrett turn kvinner" i 2021 må minimum ett av to kriterier være oppfylt:
1. Uttatt i landslagsgruppen
2. Delta på digital videodømming mellom 21.-25. juni 2021

Påmeldingsfristen er satt til 15.april 2021, etter det vil de gymnaster som har meldt seg på gå under definisjonen "Toppidrett".
Ved påmelding til digital videodømming forpliktes gymnasten til å stille i FIG -konkurransene resten av 2021. Påmelding og ytterligere informasjon finner du her:
FIG videodømming turn kvinner
Lykke til med videre treningsarbeidet!

Med vennlig hilsen
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Birgit Vallestrand
Landslagssjef turn kvinner
facebook instagram youtube website email 
MailPoet