Rogaland

Har du meldt deg på kretstinget?

Kretstinget til Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets planlegges på Sola lørdag 29. mai. Påmeldingsfristen er 12. april. Her du lyst å være med, så må du melde deg på via din forening i påmeldingskjemaet på vår hjemmeside.

Hvilke arrangement gjennomføres denne våren?

Mye er usikkert, men noen konkurranser gjennomføres digitalt, andre utsettes eller avlyses. I kretsen sin kalender finner du siste oppdateringer. Både Gym Cup og 1. seriekonkurranse i Troppsgymnastikk gjennomføres digitalt.

IDRETTSGLEDE FOR ALLE

Det er vanskelig å vite når man skal varsle, eller bare snakke om situasjoner som er vanskelige. Vi har snakket om det, men ikke nok.
Hva gjør NGTF, og hvordan skal vi sikre idrettsglede for alle?

Les mer
IDRETTSGLEDE FOR ALLE
facebook instagram youtube website email 
MailPoet