Nordland

Digital lagsmøte 22. mars

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets inviterer alle lag i kretsen til et digitalt lagsmøte på Teams mandag 22. mars kl. 20:30.
Send gjerne invitasjonen videre i din organisasjon slik at flest mulig får mulighet å være med.
Har du noe du har lyst at vi skal ta opp er det bare å ta kontakt med styret eller
nordlandgtk@gymogturn.no før lagsmøte.

NGTK digital kretsting 10. april

Nordland Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til digitalt Kretsting 2021. Påmeldingsfrist 22.mars!
kretsting
Illustrasjon kretsting 4-3

Sakslista NGTK kretsting

Forslag til saker sendes på e-post senest innen 27. mars 2021 til nordlandgtk@gymogturn.no .
Tingdokumenter med årsberetninger, regnskap, budsjett og innkomne forslag vil bli sendt ut til lagene senest 1
uke før tinget.

Webinar turn for voksne med Elise Dahl-Hansen 25. mars

På dette webinaret vil du lære blant annet:

Hvorfor drive med voksenturn
✓ Hensyn ift. trening av voksne
✓ Hvordan legge opp en treningsøkt
✓ Hvordan tilpasse økten til alle nivåer
Webinaret varer i 1 time fra kl.20.00 - kl.21.00

Et bilde av...
facebook instagram youtube website email 
MailPoet