MailPoet nyhetsbrev rytmisk gymnastikk

Nyoppnevnt teknisk komité rytmisk gymnastikk

Forbundsstyret har nå oppnevnt nye komiteer for perioden.
Dette arbeidet ble satt på vent av hensyn til forbundstinget som ble utsatt til i høst, og daværende komiteperiode ble forlenget til 31. oktober 2020.

TKRG består nå av følgende medlemmer, gjeldende til 31.08.2022
Kristin Gilbert - Leder (Fortsetter)
Anita Rygh - Medlem (Ny)
Hanna Nemchenko - Medlem (Ny)
Marit Sørensen - Medlem (Fortsetter)
Siri Kornstad - Medlem (Fortsetter)

Vi vil i oppstartsfasen fokusere på mandat, budsjett, planer, lover, regler, arbeidsmåte og ansvarsfordeling internt slik at nye og gamle medlemmer kommer godt inn i komitéarbeidet.

Komiteen har om lag ti møter i løpet av året, ett møte hver måned med unntak av juni og juli, hvor blant annet innkomne saker fra miljøet behandles. Henvendelser til komiteen sendes som tidligere til konsulent marianne.halberg@gymogturn.no fra klubbkontakt.

Turnfamilien står sammen!

FIG inviterte hele turnfamilien til et felles forum i oktober med fokus på hvordan vi sammen kan sikre en positiv kultur med et trygt treningsmiljø.

Hensikten bak forumet er å ikke overse historiene om overgrep som har kommet til overflaten de siste årene og heller ikke rette pekefingeren mot individer eller kropper, men å ha en klar og åpen diskusjon om hvordan vi definerer suksess i idretten vår og hvor ødeleggende en «win at all cost» mentalitet kan være.

FIGs president hyller det store engasjementet fra forbundene og er glad for at det er så mange som har startet å utfordre de gamle og autoritære trenermetodene med å tenke nytt for å endre denne ukulturen.

Presidenten i Gymnastics Ethics Foundation, Micheline Calmy-Rey mener det er mange positive eksempler som viser at suksess i idrett kan oppnås under trygge treningsmiljøer og at en kultur med respekt og trygge treningsforhold for våre utøvere er noe vi må tilstrebe. Det er dessverre ikke slik alle steder, hverken i turn eller i andre idretter. Hun ga en klar oppfordring til alle forbundene om å spre de gode eksemplene for hvordan vi kan etablere trygge treningsmiljøer for alle våre medlemmer.

Bli med på forskingsprosjekt!

Den spanske forskeren Marta Bobo har iverksatt verdensomspennende forskning på implikasjonene av COVID-19 på RG-trening på ulike nivåer.

Til forskningsprosjektet har de behov for at RG-trenere på alle nivåer innen konkurranse-RG fyller ut et spørreskjema. Det gjelder trenere med gymnaster på regionalt nivå, nasjonalt nivå, internasjonalt nivå og landslagstrenere.

Frist for å besvare spørreskjemaet for trenere: 30.11.2020

Mer om prosjektet og link til spørreskjema på engelsk, spansk og russisk finnes under.

Savner du den originale RG terminlisten?

Siden vi har ny nettside med ny kalenderfunksjon blir denne benyttet som oversikt over konkurranser og andre arrangementer.

Der vil det komme oversikt over konkurranser, seminarer, kurs m.m. og vi anbefaler alle å benytte denne kalenderfunksjonen. Det er mulig å stille inn søkefunksjonen til for eksempel nasjonalt nivå, konkurranser og rytmisk gymnastikk for å få oversikten over den nasjonale konkurranseoversikten når konkurransene legges inn nå i høst.

Samtidig er vi klar over at det er flere som savner den gamle oversikten som lå på nettsiden, og den kan dere finne ved å klikke på knappen under.

Gikk du glipp av webinarene?

TKRG inviterte RG-miljøet til fire webinarer med spennende og viktige temaer i høst. Komiteen takker for engasjementet til alle som deltok og retter samtidig en stor takk til foredragsholderne.

Prosjektet med webinarene ble satt i gang som et pilotprosjekt i lys av koronapandemien da de så det ble vanskelig å samle miljøet til seminar som vi normalt gjør i løpet av året.

Komiteen er svært fornøyd med gjennomføringen og tar med seg erfaringene og de gode tilbakemeldingene fra miljøet inn i den videre planleggingen av det kommende året.

Webinarene ble ikke filmet, men du kan finne oppsummeringene til høyre.
Illustrasjoner fra presentasjonen til Sunn Idrett finnes her
RG webinar CoP oppsummering 2020
RG webinar Prestasjonskultur oppsummering 2020
RG webinar Spis smart oppsummering 2020
RG webinar SoMe oppsummering 2020

Frist for fakturaer, reiseregninger og utgifter

Vi beveger oss nok en gang mot slutten av året og i den forbindelse minner vi om frist for å sende inn reiseregning, utgiftrefusjon og fakturaer fra aktiviteter som har foregått i 2020 som forbundet etter avtale skal dekke.

Frist for innsending: 30. november 2020.
Det som sendes inn etter denne fristen vil ikke utbetales.

Reiseregning og/eller utgiftrefusjon for utlegg skal sendes inn via Visma av privatpersoner. Dersom du ikke allerede har en vismabruker kan du lese mer om hvordan du skal gå frem her
NB, det tar noe tid å få brukeren, så dersom du har behov for å opprette bruker bør du sette i gang med dette nå for å rekke fristen.

Fakturaer fra bedrifter og klubber sendes inn via EHF eller til fakturamailen til NGTF (970232796@autoinvoice.no). Regninger som sendes per mail til konsulent vil ikke bli behandlet.

Flere interessante nyhetsbrev?

Vet du at du kan melde deg opp til flere nyhetsbrev?
Hvis du er interessert i informasjon fra de andre avdelingene våre i gym og turn anbefaler vi deg å melde deg opp til flere nyhetsbrev.

For eksempel kan det være interessant å motta informasjon fra kompetanseavdelingen om kurs og trenerløypen, eller kanskje du ønsker å følge med på nyhetsbrev fra noen av de andre grenene våre også?
Her er det mange muligheter og du kan når som helst melde deg på og av nyhetsbrevene.

For å melde deg opp til nyhetsbrevene skriver du inn din mailadresse i feltet for nyhetsbrev på nettsiden og velger de nyhetsbrevene du ønsker å motta.

Nyhetsbrevene som sendes ut blir også tilgjengelig på hver avdeling og grener sin side på nettsiden dersom du ønsker å sjekke ut informasjon som allerede er sendt ut.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet