MailPoet nyhetsbrev paraturn
Webinar - Trening for barn og unge med skjulte diagnoser
Vestfold og Telemark Idrettskrets arrangerer et webinar 26.november kl.18:00-20:30. Kurset er GRATIS og passer for alle trenere og aktivitetsledere, barneidrettsansvarlige og andre interesserte i idrettslaget. Del gjerne informasjon med trenere i ditt idrettslag.

Temakvelden vil kunne gi noe mer kunnskap om hvordan trening av barn og unge som har ADHD, autisme og psykiske lidelser:
  • Hva er ADHD og autismespekterforstyrrelser?
  • Hva er utfordringer og muligheter?
  • Hvordan møter vi som trenere og ledere, disse barna?
  • Hva kan gjøres for å tilrettelegge best mulig for mestring og trygghet?
Link til påmelding: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestfoldogtelemark/kalender/webinar-trening-av-barn-og-unge-med-skjulte-diagnoser2/

NB! Dersom du har behov for tegnspråktolk, melder du om det i påmeldingsskjema.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet